Powróć do: Na skróty

URZĄD SKARBOWY WE WŁOSZCZOWIE

Wybierając się do Urzędu Skarbowego często nie wiemy jakie dokumenty powinniśmy ze sobą zabrać, gdzie pobrać druki, w jakim terminie powinniśmy złożyć wnioski i ile będzie trwało załatwienie danej sprawy. Odpowiedzi na te i inne pytania najczęściej zadawane przez klientów Urzędu Skarbowego możemy znaleźć poniżej w kartach informacyjnych poszczególnych spraw.

 

KARTY INFORMACYJNE

 

REJESTRACJA

- Aktualizacja danych identyfikacyjnych podatnika (numer karty: KL-012/3)

- Wybór/zmiana formy opodatkowania przychodów (dochodów) z działalności gospodarczej (numer katy: Kl-016/3)

- Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług VAT (numer karty: Kl-010/3)

- Rejestracja w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE (numer karty: Kl-013/3)

- Likwidacja działalności gospodarczej (numer karty: Kl-006/3)

- Potwierdzenie Profilu Zaufanego e-PUAP (numer karty: Kl-009/3)

 

PODATKI MAJĄTKOWE

- Zgłoszenie nabycia spadku (numer karty: Kl-024/3)

- Zgłoszenie nabycia darowizny (numer karty: Kl-023/3)

- Zgłoszenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia (numer karty: Kl-025/3)

- Zakup samochodu lub innych rzeczy lub prawa majątkowego (numer karty: Kl-002/3)

- Zaświadczenie o zwolnieniu/uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (numer karty: Kl-021/3)

 

PODATEK DOCHODOWY

- Ustalenie zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej (numer karty: Kl-004/3)

- Zmiana wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w przypadku zmian dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej majacych wpływ na wysokość karty podatkowej (numer karty: Kl-026/3)

- Postępowanie w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej (numer karty: Kl-008/3)

- Opodatkowanie przychodów osób duchownych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (numer karty: Kl-007/3)

- Rozliczenie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia (numer karty: Kl-003/3)

- Opodatkowanie przychodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą (numer karty: Kl-005/3)

- Opodatkowanie przychodów z najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego (numer karty: Kl-001/3)

 

PODATEK VAT

- Rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej (fiskalnej) (numer karty: Kl-014/3)

- Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej (numer karty: Kl-027/3)

- Zakończenie ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej) (numer karty: Kl-018/3)

- Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - w związku z budową pierwszego własnego mieszkania (numer karty: Kl-028/3)

 

ZAŚWIADCZENIA

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach / stwierdzające stan zaległości  (numer katy: Kl-020/3)

- Wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis (numer karty: Kl-019/3)

- Wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych i zaświadczenie (numer karty: Kl-017/3)

 

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

- Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (numer karty: kl-015/3)

 

SPRAWY RÓŻNE

- Uzyskanie kserokopii dokumentu złożonego przez podatnika lub wydanego przez Urząd (numer sprawy: Kl-011/3)

- Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal (numer karty: Kl-022/3)

- Wnioskowanie o zwrot nadpłaty (numer karty: Kl-030/3)

 

Pliki do pobrania:

Kl-028.3.pdf
Format: pdf, 403.55 kB
Kl-030.3.pdf
Format: pdf, 591.39 kB
Kl-027.3.pdf
Format: pdf, 416.89 kB
Kl-026.3.pdf
Format: pdf, 713.82 kB
Kl-024.3.pdf
Format: pdf, 652.24 kB
Kl-025.3.pdf
Format: pdf, 602.04 kB
Kl-023.3.pdf
Format: pdf, 636.09 kB
Kl-022.3.pdf
Format: pdf, 601.56 kB
Kl-021.3.pdf
Format: pdf, 604.34 kB
Kl-020.3.pdf
Format: pdf, 597.8 kB
Kl-019.3.pdf
Format: pdf, 601.83 kB
Kl-018.3.pdf
Format: pdf, 580.49 kB
Kl-017.3.pdf
Format: pdf, 574.98 kB
Kl-016.3.pdf
Format: pdf, 655.7 kB
Kl-015.3.pdf
Format: pdf, 684.58 kB
Kl-014.3.pdf
Format: pdf, 575.76 kB
Kl-013.3.pdf
Format: pdf, 690.1 kB
Kl-012.3.pdf
Format: pdf, 701.58 kB
Kl-011.3.pdf
Format: pdf, 437.9 kB
Kl-010.3.pdf
Format: pdf, 673.93 kB
Kl-009.3.pdf
Format: pdf, 406.04 kB
Kl-008.3.pdf
Format: pdf, 414.5 kB
Kl-007.3.pdf
Format: pdf, 415.18 kB
Kl-006.3.pdf
Format: pdf, 681.38 kB
Kl-005.3.pdf
Format: pdf, 642.37 kB
Kl-004.3.pdf
Format: pdf, 418.11 kB
Kl-002.3.pdf
Format: pdf, 598.91 kB
Kl-003.3.pdf
Format: pdf, 572.24 kB
Kl-001.3.pdf
Format: pdf, 618.12 kB