Powróć do: Na skróty

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE - RFRD

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

„Remont drogi powiatowej nr 1915T (stary numer 0266T)
od km 1+590 do km 1+730 w miejscowości Brygidów”

 

Sierpień 2023

Długość remontowanego odcinka: 140 mb

Wartość całkowita zadania (roboty budowlane + inspektor nadzoru): 107 594,25 zł

w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 64 556,00 zł
 • wkład własny Powiatu – 21 519,13 zł
 • dofinansowanie Gminy Krasocin – 21 519,12 zł

 

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy i zjazdów tłuczniem kamiennym, wykonanie i montaż tablic informacyjnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawca:  Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. z o.o., Sp.k. z Włoszczowy

Artykuły dotyczące tej inwestycji, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:

 

tablica_Brygidów_2023 

 

„Remont drogi powiatowej nr 1372T (stary numer 0402T)
od km 0+523 do km 0+723 na odcinku granica powiatu - Wojciechów”

 

Sierpień 2023

Długość remontowanego odcinka: 200 mb

Wartość całkowita zadania (roboty budowlane + inspektor nadzoru): 168 599,79 zł

w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 101 159,00 zł
 • wkład własny Powiatu – 33 720,39 zł
 • dofinansowanie Gminy Krasocin – 33 720,40 zł

 

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, rozłożenie geosiatki, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym, wykonanie i montaż tablic informacyjnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawca:  Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. z o.o., Sp.k. z Włoszczowy

Artykuły dotyczące tej inwestycji, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:

 

tablica_granicaPowiatu_Wojciechów_2023 

 

„Remont drogi powiatowej nr 1889T (stary numer 0237T)
w km od 13+590 do km 16+034 na odcinku Kwilina - Świerków”

 

Sierpień 2023

Długość remontowanego odcinka: 2 444 mb

Wartość całkowita zadania (roboty budowlane + inspektor nadzoru): 1 426 967,59 zł

w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 839 595,00 zł
 • wkład własny Powiatu – 306 490,59 zł
 • dofinansowanie Gminy Radków – 280 882,00 zł


Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy na krawędziach jezdni + skrzyżowania, wykonanie podbudowy z kruszywa, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie przepustów pod drogą i zjazdami, regulację pionową studzienek rewizyjnych, utwardzenie pobocza kruszywem, oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu, wykonanie i montaż tablic informacyjnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawca:  Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. z o.o., Sp.k. z Włoszczowy

Artykuły dotyczące tej inwestycji, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:


tablica_Kwilina_Świerków_2023 

 

„Remont drogi powiatowej nr 1880T (stary numer 0228T) 
w km od 8+640 do km 9+200 na odcinku Radków (Młyn) - Radków”

 

Sierpień 2023

Długość remontowanego odcinka: 560 mb

Wartość całkowita zadania (roboty budowlane + inspektor nadzoru): 397 501,56 zł

w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 238 500,00 zł
 • wkład własny Powiatu – 79 500,78 zł
 • dofinansowanie Gminy Radków – 79 500,78 zł

 

Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej, wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem, wykonanie i montaż tablic informacyjnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawca:  Zakład Budowlano-Drogowego DUKT

Artykuły dotyczące tej inwestycji, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:

 

tablica_Radków_RakówMłyn_2023 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+466,24 w miejscowości Wola Świdzińska

9 maja 2023

 

Wartość zadania: 5 968 910,65 zł, w tym:

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  3 581 346,00 zł

Środki Powiatu: 1 193 782,33 zł

Środki Gminy Krasocin: 1 193 782,32 zł

 

znaki-strona-www 

 

Zakres: Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dł. 1,3km i szer. 6m, budowa lewostronnego chodnika z kostki betonowej dł. 1,3km i szer. 2m, prawostronnego pobocza z kruszywa dł. 1,3km i szer. 1m, zjazdów asfaltowych i z kostki, zatoki autobusowej 1 szt., kanalizacji deszczowej dł. 1,3km, przebudowa sieci elektroenergetycznej, usunięcia kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

 

 

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice

9 maja 2023

 

Wartość zadania: 7 460 641,76 zł, w tym:

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 476 385,00 zł

Środki Powiatu: 1 492 128,38 zł

Środki Gminy Kluczewsko: 1 492 128,38 zł

 

znaki-strona-www 

 

Zakres: Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dł. 1,87km i szer. 6m, budowa lewostronnego chodnika z kostki betonowej dł. 1,64km, szer. 2m, obustronnego pobocza z kruszywa dł. 2,065km i szer. 1m, zjazdów z kostki i kruszywa, regulacja rowów otwartych, budowa ścieku z korytek betonowych dł. 85m, kolektora rowu krytego dł. 708m, zabezpieczenie sieci podziemnych, budowa peronów autobusowych-2szt.

 

 

 

Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90

9 maja 2023

 

Wartość zadania: 5 074 803,14 zł, w tym:

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 044 881,00 zł

Środki Powiatu: 1 014 961,07 zł

Środki Gminy Włoszczowa: 1 014 961,07 zł

 

znaki-strona-www 

 

Zakres: Wykonanie nawierzchni jezdni z SMA 16 JENA dł. 841mb i szer. 6m, budowa ścieżki pieszo rowerowej z betonu asfaltowego szer. 2,5/3m i pow. 2595m2, chodników z kostki betonowej szer. 1,5/2m i pow. 48m2, pobocza z kruszywa szer. 1m i pow. 1045m2, zjazdów asfaltowych i z kostki, budowa kanału technologicznego dł. 891m, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z kablem energetycznym.

 

 

 

 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno - Modrzewie 
od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno"

7 marca 2023

Długość przebudowanego odcinka: 1085 mb

Wartość zadania (roboty budowlane + inspektor nadzoru): 3 404 760,00 zł

w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 039 166,00 zł     
 • wkład własny Powiatu - 683 155,89 zł
 • dofinansowanie Gminy Włoszczowa - 682 438,11 zł

 

W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o szer. 5,5 m, lewostronny chodnik z kostki betonowej o szer. 2 m, prawostronne pobocze z kruszywa o szer. 0,75 m, zjazdy z kostki betonowej, przepusty pod zjazdami, regulację rowów otwartych.

Wykonawca:  Zakład Budowlano-Drogowego DUKT

Artykuły dotyczące tej inwestycji, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:

 

tablica_Konieczno_Modrzewie_2023 
 

  

Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle

na odcinku od km 9+223 do km 9+652

 

28 grudnia 2022

 

Długość: 429 metrów

 

Całkowita wartość zadania: 1 502 424,24 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 787 200,00 zł

Środki Powiatu: 715 224,24 zł

 

Główny wykonawca: Zakład Budowlano - Drogowy „DUKT” Włoszczowa

 

W ramach zadania wykonano:

- roboty rozbiórkowe chodników, przepustów i nawierzchni;

- roboty ziemne;

- wykonanie podbudowy, w tym z MCE;

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej;

- budowę chodnika dla pieszych z kostki brukowej;

- umocnienie skarp rowów ażurami;

- wykonanie elementów odwodnienia (studzienki ściekowe, przykanaliki);

- wykonanie zjazdów do posesji;

- montaż oznakowania pionowego i poziomego.

 

Kalendarium:

- 18 maja 2022 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 8 sierpnia 2022 r. – rozpoczęcie robót

- 30 września 2022 r. – zakończenie robót

- 8 listopada 2022 r. – odbiór techniczny

- 8 listopada 2022 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

tablicaDrogaCiesle2022mala 

 

otwarcieDrogiCiesle2022_1 

otwarcieDrogiCiesle2022_2 

otwarcieDrogiCiesle2022_3 

otwarcieDrogiCiesle2022_4 

 

 

 

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1042T ul. Ogrodowej we Włoszczowie od km 0+544 do km 1+422 na odcinku od skrzyżowania

z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta

 

 

16 listopada 2022

 

Długość: 878 metrów

 

Całkowita wartość zadania: 3 522 763,12 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 102 410,00 zł

Środki Powiatu: 1 218 888,50 zł

Dofinansowanie z Gminy Włoszczowa: 201 464,62 zł

Główny wykonawca: Zakład Budowlano - Drogowy „DUKT” Włoszczowa

W ramach zadania wykonano: odwodnienie (budowa kanalizacji deszczowej), chodniki dla pieszych, podbudowę pod nawierzchnię, nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa, wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem, oznakowanie poziome i pionowe.

Kalendarium:

- 8 kwietnia 2022 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 28 kwietnia 2022 r. – rozpoczęcie robót

- 30 września 2022 r. – zakończenie robót

- 21 października 2022 r. – odbiór techniczny

- 21 października 2022 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

tablicaUl-Ogrodowa-2022mala 

Ul-Ogrodowa_porownanieZdjec2022_1 

Ul-Ogrodowa_porownanieZdjec2022_2 

Ul-Ogrodowa_porownanieZdjec2022_3 

 

 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860

3 listopada 2022

 

Długość: 610 metrów

 

Całkowita wartość zadania: 1 642 644,36 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 960 907,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 210 786,48 zł

Środki Powiatu: 150 950,88 zł

Dofinansowanie z Gminy Krasocin: 320 000,00 zł

 

Główny wykonawca: Zakład Budowlano - Drogowy „DUKT” Włoszczowa

 

W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę i nawierzchnię bitumiczną, chodniki i zjazdy z kostki i kruszywa oraz pobocza. Zrobiono też odwodnienie, wykonano roboty wykończeniowe i zabezpieczające, ustawiono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome.

 

Kalendarium:

- 17 lutego 2022 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 23 marca 2022 r. – rozpoczęcie robót

- 20 czerwca 2022 r. – zakończenie robót

- 11 lipca 2022 r. – odbiór techniczny

- 11 lipca 2022 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

Baner-Skorkow2022m 

 

otwarcie-drogi-Skorkow2022-4m 

otwarcie-drogi-Skorkow2022-5m 

otwarcie-drogi-Skorkow2022-6m 

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku 
Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886”


Lipiec 2022

Długość rozbudowanego odcinka: 999 mb

Wartość całkowita zadania (roboty budowlane + inspektor nadzoru): 4 966 835,84 zł

w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 587 200,00 zł
 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6 169,62 zł
 • wkład własny Powiatu – 2 017 466,22 zł
 • dofinansowanie Nadleśnictwa Koniecpol – 356 000,00 zł

 

W ramach zadania wykonano: poszerzenie nawierzchni do szer. 5,5 m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, podbudowę, warstwę ścieralną i warstwę wiążącą, jednostronny chodnik po stronie prawej i lewej z kostki betonowej szerokości 1,5 – 2,0 m, jednostronne pobocze po stronie prawej i lewej szer. 1 m, zjazdy z kostki betonowej, przepusty pod zjazdami i koroną drogi, system odwodnienia w postaci rowów drogowych umocnionych geokratą, przykanaliki, korektę skrzyżowań z drogami publicznymi, oznakowanie poziome i pionowe. 

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. 

Artykuły dotyczące tej inwestycji, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:

  

tablica_WolaKuczkowska_Kuczków_2022

 

  

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie

8 listopada 2021

 

Całkowita wartość zadania: 57 081,84 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 45 665,00 zł

Dofinansowanie Gminy Włoszczowa: 5 708,42 zł

Środki Powiatu: 5 708,42zł

 

Wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Włoszczowa

 

W ramach zadania wykonano: wyniesione przejście dla pieszych, które zostało wyposażone w system fakturowych oznaczeń nawierzchni chodnika w postaci pasów prowadzących i pól uwagi dla osób z dysfunkcjami wzroku. Przejście zostało oświetlone poprzez dostosowanie istniejącego oświetlenia ulicznego zgodnie z warunkami i wymogami programu. Oznakowanie poziome przejścia zostało wykonane na podkładzie koloru czerwonego. W jezdni przed wyniesieniem umieszczono elementy odblaskowe, tak zwane kocie oczka.

 

Tablica-ul-Wschodnia-wyniesienie 

 

PrzejscieDlaPieszychUl-Wschodnia2022_1 

PrzejscieDlaPieszychUl-Wschodnia2022_2 

PrzejscieDlaPieszychUl-Wschodnia2022_3 

PrzejscieDlaPieszychUl-Wschodnia2022_4 

PrzejscieDlaPieszychUl-Wschodnia2022_5 

 

 

Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie

 

14 grudnia 2021

 

Całkowita wartość zadania: 738 413,28 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 590 730,00 zł

Środki Powiatu: 147 683,28 zł

 

Tablica-ul-Kusocinskiego-Wschodnia    

 

 

 

 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II

 

 

14 grudnia 2021

 

Całkowita wartość zadania: 233 884,50 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 187 107,00 zł

Środki Powiatu: 46 777,50 zł

 

Tablica-ul-Kusocinskiego-projekt2 

 

 

 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I

14 grudnia 2021

 

Całkowita wartość zadania: 240 366,60 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 192 293,00 zł

Środki Powiatu: 48 073,60 zł

 

Tablica-ul-Kusocinskiego-projekt1 

 

 

 

 

 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie

 

14 grudnia 2021

 

Całkowita wartość zadania: 319 646,25 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 200 000,00 zł

Środki Powiatu: 119 646,25 zł

 

 

Tablica-ul-Kusocinskiego-projekt 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów – Jeżowice – Łachów

w miejscowości Kurzelów od km 0+270 do km 1+184

 

26 listopada 2021

 

Długość: 914 metrów

 

Całkowita wartość zadania: 1 083 891,17 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 867 112,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 215 622,97

Środki Powiatu: 1 156,20

Główny wykonawca: firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Polędzia

W ramach zadania wykonano: poszerzenie jedni, wybudowano chodniki, wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, przebudowano przydrożny rów, wybudowano wpusty deszczowe wraz z przykanalikami i drenaż liniowy, a także przepusty pod zjazdami. Dokonano również regulacji zaworów wodociągowych i regulację wysokościową studni kanalizacji telekomunikacyjnej oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej. Wykonano też zjazdy z kostki brukowej, pobocza z tłucznia i oznakowanie pionowe i poziome.

Kalendarium:

- 6 lipca 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 17 sierpnia 2021 r. – rozpoczęcie robót

- 5 listopada 2021 r. – zakończenie robót

- 26 listopada 2021 r. – odbiór techniczny

- 25 stycznia 2022 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

tablica-dofinansowanieDrogi-wKurzelowie1-2021   

 

DrogaKurzelow1_2021_1 

 DrogaKurzelow1_2021_2 

 DrogaKurzelow1_2021_3 

 

 

Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+680

na odcinku Krzepin – Wałkonowy Górne

 

18 maja 2021

 

Długość: 770 metrów

 

Całkowita wartość zadania: 219 225,56 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 175 380,00 zł

Dofinansowanie z Gminy Secemin: 21 922,56 zł

Środki Powiatu: 21 923,00 zł

 

Główny wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Sp.k.

 

W ramach inwestycji wykonano: roboty przygotowawcze m.in. usunięto warstwę ziemi i sfrezowano nawierzchnię bitumiczną, wykonano podbudowę z kruszywa i nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa.

 

Kalendarium:

- 9 grudnia 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 22 marca 2021 r. – rozpoczęcie prac

- 10 maja 2021 r. – zakończenie prac

- 18 maja 2021 r. – odbiór techniczny przebudowanej drogi

- 18 maja 2021 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

tablica-dofinansowanieDrogi-wWalkonowachGornych2021 

 

DrogaWalkonowyGorne2021_1 

 DrogaWalkonowyGorne2021_2 

 DrogaWalkonowyGorne2021_3 

 

Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 - w formule zaprojektuj i wybuduj

 

21 września 2021

 

Całkowita wartość zadania: 2 765 778,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 196 878,00 zł

Dofinansowanie z Gminy Secemin: 241 500,00 zł

Środki Powiatu: 327 400,00 zł

Główny wykonawca: INTOP Warszawa

 

W ramach zadania wykonawca opracował dokumentację projektową, uzyskał wymagane prawem decyzje administracyjne, uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonał roboty budowlane, takie jak: przebudowa istniejącego obiektu mostowego, wymiana wyposażenia, wykonanie nowej nawierzchni na dojazdach do obiektu, wykonanie poboczy z kruszywa.

 

Kalendarium:

- 16 września 2019 r. – wręczenie promesy na realizację zadania

- 18 grudnia 2019 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 1 czerwca 2021 r. – rozpoczęcie robót

- 31 sierpnia 2021 r. – zakończenie robót

- 21 września 2021 r. – odbiór techniczny przebudowanego wiaduktu

- 2 listopada 2021 r. – uroczysty odbiór przebudowanego wiaduktu

 

tablica-dofinansowanieWiaduktu-wBichniowie2021 

 

wiadukt_w_Bichniowie2021_1.JPG

wiadukt_w_Bichniowie2021_1 

 wiadukt_w_Bichniowie2021_2 

wiadukt_w_Bichniowie2021_3  

 wiadukt_w_Bichniowie2021_4 

wiadukt_w_Bichniowie2021_5 

wiadukt_w_Bichniowie2021_6 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieśle

na odc. od km 9+652 do km 10+800

 

22 lipca 2021

 

Długość: 1 148 metrów

 

Całkowita wartość zadania: 1 907 726,74 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 526 181,00 zł

Dofinansowanie z Gminy Krasocin: 190 772,87 zł

Środki Powiatu: 190 772,87 zł

Główny wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Sp.k.

 

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę przepustu okularowego pod koroną drogi,

- budowę nowego odcinka rowu z umocnionymi skarpami i dnem na długości 226 mb, częściowo krytego płytami betonowymi na długości 62 mb, z wylotem do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,

- zbiornik ziemny, retencyjno-infiltracyjny, z dnem i skarpami umocnionymi płytami ażurowymi, o powierzchni dna 260m2 i pojemności użytkowej 760m3. Zbiornik został ogrodzony siatką.

Wyżej wymienione prace zostały wykonane na zakupionej działce o powierzchni 0,1187 ha
o zmiennej szerokości.

 

Kalendarium:

- 30 czerwca 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 25 sierpnia 2020 r. – rozpoczęcie prac

- 28 czerwca 2021 r. – zakończenie prac

- 22 lipca 2021 r. – odbiór techniczny przebudowanej drogi

- 27 września 2021 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

 

tablica-dofinansowanieDrogi-wCieslach2021 

 

droga_pow-wCieslach2021_1 

droga_pow-wCieslach2021_2 

droga_pow-wCieslach2021_3 

droga_pow-wCieslach2021_4 

droga_pow-wCieslach2021_5 

droga_pow-wCieslach2021_6 

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195

6 lipca 2021

 

Długość: 1 095 metrów

 

Całkowita wartość zadania: 785 029,80 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 628 023,00 zł

Dofinansowanie z Gminy Kluczewsko: 78 503,40 zł

Środki Powiatu: 78 503,40 zł

Główny wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Sp.k.

W ramach inwestycji wykonano: roboty przygotowawcze (w tym  m.in. frezowanie nawierzchni), roboty ziemne, podbudowy na poszerzeniach, podbudowy na jezdni, nawierzchnie bitumiczne, zjazdy z kruszywa, pobocza z kruszywa, odwodnienie – rowy otwarte oraz roboty wykończeniowe.

Kalendarium:

- 23 lipca 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 10 sierpnia 2020 r. – rozpoczęcie prac

- 29 czerwca 2021 r. – zakończenie prac

- 6 lipca 2021 r. – odbiór techniczny przebudowanej drogi

- 27 września 2021 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

tablica-dofinansowanieDrogi-wJanuszewicach2021 

droga_pow-wJanuszewicach2021_1 

 droga_pow-wJanuszewicach2021_2 

 droga_pow-wJanuszewicach2021_3 

 

droga_pow-wJanuszewicach2021_4