Zagrożenia

Zagrożenia najczęściej pojawiające się w kraju i zagranicą: (w opisie znajdują się podstawowe informacje, które mogą być pomocne podczas przygotowań i pierwszych działań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej).

Pliki do pobrania:

Silne wiatry
Format: pdf, 153.97 kB
Ruchy tektoniczne
Format: pdf, 173.69 kB
Pożary
Format: pdf, 249.13 kB
Powodzie
Format: pdf, 174.93 kB
Podłożenie ładunków wybuchowych
Format: pdf, 168.35 kB
Plagi zwierzęce
Format: pdf, 96.71 kB
Niewypały
Format: pdf, 146.62 kB
Katastrofy komunikacyjne
Format: pdf, 119.53 kB
Katastrofy budowlane
Format: pdf, 155.14 kB
Epidemie
Format: pdf, 113.23 kB
Doręczenie podejrzanej przesyłki
Format: pdf, 111.6 kB
Destrukcyjne działania grupy ludzi
Format: pdf, 108.39 kB
Awarie urządzeń infrastruktury technicznej
Format: pdf, 108.57 kB
Awarie i wypadki radiacyjne
Format: pdf, 152.55 kB
Awarie gazowe
Format: pdf, 108.89 kB
Anomalie pogodowe
Format: pdf, 105.42 kB