Szkoły ponadpodstawowe

I Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Władysława Sikorskiego
we Włoszczowie

ul. Wiśniowa 12, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 412
strona: https://1-lo.pl/
e-mail: sekretariat@1-lo.pl

 

 

 

Zespół Szkół Nr 2
im. Hetmana Stefana Czarnieckiego
we Włoszczowie

ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 212, fax 41 39 42 696
strona: https://zs2wloszczowa.pl/
e-mail: sekretariat@zsp2wloszczowa.pl

 

 

 

Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica
we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 777, 41 39 43 586
strona: http://zsp3.pl/
e-mail: sekretariat@zsp3.pl

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ZDZ we Włoszczowie

ul. Młynarska 56, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 884
e-mail: wloszczowa@zdz.kielce.pl