Opieka społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 261, 41 39 44 406
strona: https://ops-wloszczowa.pl/pomoc-spoleczna/
e-mail: sekretariat@ops-wloszczowa.pl

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku
ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko
tel. 44 78 14 244
strona: https://gopskluczewsko.pl/
e-mail: gops@gopskluczewsko.pl

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie
ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin
tel. 41 39 17 316
strona: http://gops-krasocin.com.pl/
e-mail: gops_krasocin@poczta.onet.pl

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie
Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew
tel. 34 35 42 003
e-mail: gops_moskorzew@poczta.onet.pl

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie
Radków 99, 29-135 Radków
tel. 34 35 41 120
strona: https://www.gopsradkow.pl/
e-mail: gops@gopsradkow.pl 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie
ul. Ogrodowa 1, 29-145 Secemin
tel. 34 35 56 075
strona: https://www.gopssecemin.pl/
e-mail: secemin_gops@poczta.onet.pl