Powróć do: strona główna

MŁODZIEŻOWA RADA POWIATU

LISTA MŁODZIEŻOWYCH RADNYCH

KADENCJI 2022 – 2024

 

 

1.   Kacper Tatar – Przewodniczący 

2.   Karol Wiśniewski – Wiceprzewodniczący 

3.   Alicja Napora – Sekretarz 

4.   Magdalena Rajek – Rzecznik  

5.   Natalia Borowska 

6.   Ewa Klapa

7.   Zuzanna Łączek 

8.   Kacper Mirkiewicz 

9.   Paweł Mikiewicz 

10.    Karolina Nagaba 

11.    Konrad Skutnik 

12.    Dominik Sornat 

13.    Karolina Szałańska  

14.    Wiktoria Szklarz 

15.    Kacper Tkacz 

 

 

 

KOMISJE PROBLEMOWE

MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

 

Komisja Aktywizacji Młodzieży 

 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw związanych z organizacją wolnego czasu młodych osób, w tym organizacja spotkań młodzieży z placówek oświatowych z terenu Powiatu Włoszczowskiego.

 

Skład Komisji:

·     Karolina Szałańska - Przewodnicząca Komisji

·     Natalia Borowska

·     Karolina Nagaba

·     Magdalena Rajek

·     Ewa Klapa

·     Kacper Tatar

·     Kacper Tkacz

·     Karol Wiśniewski

 

 

 

Komisja Kultury, Nauki i Edukacji 

 

Przedmiot działania: inspirowanie organizowania wydarzeń kulturalnych i artystycznych, troska o rozwój placówek kulturalnych oraz ochrona lokalnych zabytków i dziedzictwa kulturalnego.

 

Skład Komisji:

·     Dominik Sornat - Przewodniczący Komisji

·     Natalia Borowska

·     Paweł Mirkiewicz

·     Magdalena Rajek

·     Ewa Klapa

·     Kacper Mirkiewicz

·     Alicja Napora

·     Konrad Skutnik

·     Kacper Tkacz

·     Karolina Szałańska

 

 

 

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

 

Przedmiot działania: dbałość o rozwój kultury fizycznej w szkołach, klubach sportowych i kulturze masowej oraz sprawy organizacji turystyki i wypoczynku na terenie Powiatu Włoszczowskiego.

 

Skład Komisji:

·     Karolina Nagaba - Przewodnicząca Komisji

·     Natalia Borowska

·     Kacper Tatar

·     Dominik Sornat

·     Alicja Napora

 

 

 

Komisja Ochrony Środowiska i Klimatu

 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw dot. ochrony środowiska i klimatu, a także przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu.

 

Skład Komisji:

·     Kacper Tkacz - Przewodniczący Komisji

·     Natalia Borowska

·     Karolina Nagaba

·     Magdalena Rajek

·     Alicja Napora

·     Dominik Sornat

·     Paweł Mirkiewicz

·     Kacper Mirkiewicz

·     Zuzanna Łączek

 

 

 

 

Komisja ds. Praw Ucznia i Studenta

 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw związanych z ochroną praw uczniów i studentów zgodnie z ustalonym trybem postępowania oraz prowadzenie działalności informacyjnej o przysługujących uczniom i studentom prawach i sposobie ich dochodzenia.

 

Skład Komisji:

·     Kacper Mirkiewicz – Przewodniczący Komisji

·     Zuzanna Łączek

·     Ewa Klapa

·     Kacper Tkacz

·     Karolina Szałańska

·     Wiktoria Szklarz

·     Paweł Mirkiewicz

·     Konrad Skutnik

·     Karol Wiśniewski

 

 

Opiekunem Młodzieżowej Rady Powiatu Włoszczowskiego jest Patrycja Napora.