Jednostki Organizacyjne Powiatu

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 38 83 800, fax 41 38 83 858
strona: https://www.zozwloszczowa.pl/
e-mail: sekretariat@zozwloszczowa.pl

 

 

Dom Pomocy Społecznej
ul. Koniecpolska 20 (biuro ul. Ogrodowa 13),
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 038, tel./fax 41 39 42 039
strona: http://www.dpswloszczowa.pl/
e-mail: sekretariat@dpswloszczowa.pl

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 319, tel./fax 41 39 41 490
strona: http://pppwloszczowa.com.pl/
e-mail: pppwloszczowa@poczta.onet.pl

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 44 993
strona: http://www.pcprwloszczowa.pl/
e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl

 

 

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Strażacka 11, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 540, fax 41 39 43 765
strona: https://wloszczowa.praca.gov.pl/ 
e-mail: kiwl@praca.gov.pl

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 42 519, tel. 41 39 41 024
strona: https://zarzaddrogwloszczowa.bip.gov.pl/
e-mail: zdpwloszczowa@op.pl

 

 

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie  
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 45 596
strona: http://pcowloszczowa.pl/I Liceum Ogólnokształcące 
im. gen. Władysława Sikorskiego
we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 12, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 412
strona: https://1-lo.pl/ 
e-mail: sekretariat@1-lo.pl

 

 

Zespół Szkół nr 2 
im. Hetmana Stefana Czarnieckiego
we Włoszczowie
ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 212, fax 41 39 42 696
strona: https://zs2wloszczowa.pl/ 
e-mail: sekretariat@zsp2wloszczowa.pl

 

 

Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica
we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 777, 41 39 43 586
strona: http://zsp3.pl/
e-mail: sekretariat@zsp3.pl

 

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne 
we Włoszczowie
ul. Koniecpolska 42
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 590, 795 190 370
strona: https://pckr-wloszczowa.pl/ 
e-mail: biuro@pckr-wloszczowa.pl