ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zawiadamiam, w związku z art. 12 ust. 4  pkt. 2, ust. 4a, ust. 4f , ust. 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.2613.2023.385 jako działka Nr 66/4 o pow. 0,0122 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gościencin gmina Włoszczowa, która po uzyskaniu ostateczności decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.7.2022.KK z dnia 16.08.2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0248T Gościencin – Silpia Mała” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stanie się własnością Powiatu Włoszczowskiego.      

Pliki do pobrania:

Wspólnota gruntowa wsi Gościencin.pdf
Format: pdf, 222.48 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności