Wkrótce ruszy rozbudowa 3,5 – kilometrowego odcinka drogi powiatowej Ciemiętniki-Pilczyca

W czwartek, 28 marca br., Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, Wicestarosta Łukasz Karpiński i Skarbnik Powiatu Agnieszka Górska podpisali z przedstawicielką Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „KAMI” z Kurzelów - Katarzyną Kmitą, umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki – Pilczyca”.

Przy podpisaniu umowy obecna była Członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta.

Inwestycja, polegająca na rozbudowie odcinka drogi o długości 3,516 km, uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie rozpocznie się na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 332021T (Kolonia Bobrowska Wola - Ciemiętniki ), a zakończy na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 742.

Zakres robót obejmie m.in.:

  • rozbudowę konstrukcji jezdni do szer. 6 m z betonu asfaltowego, 
  • budowę chodnika szer. 2 m,
  • wykonanie poboczy szer. 1 m, 
  • wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej,
  • wykonanie zjazdów publicznych z betonu asfaltowego o pow. 1885,90 m2,
  • wykonanie rowów, 
  • montaż urządzeń BRD, 
  • budowę kanału technologicznego, 
  • budowę  kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę kolizji z infrastrukturą podziemną.

Łączny koszt inwestycji to -  8 300 462 37 zł.

Dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 5 810 323,00 zł, tj. 70% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Powiatu to 1 245 069,69 zł. Realizację inwestycji wesprze finansowo również Gmina Kluczewsko, która przeznaczy na ten cel 1 245 069,68 zł.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Cieszę się, że udało nam się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tej inwestycji. Stan drogi jest zły i wymaga dostosowania do obecnie obowiązujących standardów. Dziękujemy Wójtowi Gminy Kluczewsko i Radnym Rady Gminy za dofinansowanie inwestycji Powiatu. Dzięki temu wsparciu uda się rozbudować aż 3,5 kilometra drogi – powiedział Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski.

Galeria zdjęć

Strony podpisują umowę Strony podpisują umowę Starosta wręcza wykonawcy jeden egzemplarz podpisanej umowy, obok stoi Wicestarosta, Członek Zarządu Powiatu i Skarbnik Powiatu
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności