Trwa rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie

Trwa realizacja zadania pn. „Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90”.

We wtorek, 14 listopada br., Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski i Członek Zarządu Powiatu Rafał Pacanowski wizytowali postęp prac na rozbudowywanym odcinku drogi.

Przypominamy, że została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Remontowany odcinek jest zamknięty i wyznaczone są objazdy. Roboty potrwają do wiosny przyszłego roku.

Zakres prac obejmuje:

  • poszerzenie nawierzchni drogi do szerokości 6,0 m;
  • budowę prawostronnej ścieżki pieszo-rowerowej;
  • budowę chodnika z kostki betonowej;
  • budowę pobocza ziemnego szerokości 1 m;
  • budowę odcinka ścieku muldowego;
  • budowę odcinka kanalizacji deszczowej;
  • budowę oświetlenia ulicznego;
  • budowę kanału technologicznego;
  • usuniecie kolizji z podziemną linią energetyczną niskiego napięcia;
  • wykonanie zjazdów asfaltowych i z kostki betonowej.

 Planowany koszt rozbudowy ulicy Koniecpolskiej to 4 343 015,61 zł.

Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów zadania, czyli ponad 2,6 miliona złotych. Pozostałą kwotę zabezpieczyli po równo Powiat i Gmina Włoszczowa, czyli po 868 603,31 złotych.

Zadanie realizuje Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT”.

Galeria zdjęć

Starosta i Członek Zarządu stoją na rozbudowywanej ulicy Koniecpolskiej Rozbudowywana ulica Koniecpolska we Włoszczowie Rozbudowywana ulica Koniecpolska we Włoszczowie
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności