Świętokrzyski Anioł Dobroci

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dostrzegając trud pracy i zaangażowania pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej ustanowił nagrodę „Świętokrzyski Anioł Dobroci”.

Nagroda ma na celu uhonorowanie, wyróżnienie oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w działalność pomocową  na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Do nagrody zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka w kategoriach:

  • indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
  • zespołowej – przeznaczonej dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 1 września 2023 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 41 39 51 388 i 41 39 51 938.

 

Źródło: UMWŚ w Kielcach

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności