Powiat uzyskał dofinansowanie dla Parafii w Moskorzewie i Włoszczowie

We wtorek, 21 maja 2024 r., Starosta Włoszczowski – Dariusz Czechowski, Wicestarosta – Łukasz Karpiński i Skarbnik Powiatu – Agnieszka Górska podpisali dwie umowy dotyczące udzielenia dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Znacząca wartość dotacji będzie wypłacona ze środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie złożonego przez Powiat wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pierwsza umowa została podpisana z Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty dz. m. w Moskorzewie – ks. Zbigniewem Chłostą na zadanie pn. „Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w dobudówce północnej Kościoła p.w. św. Małgorzaty w Moskorzewie”.

Ogólny koszt prac, a jednocześnie wysokość dotacji, wynosi 148 939,47 zł. Na tę kwotę składają się pozyskane przez Powiat środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 145 960,68 zł (stanowiące 98% wartości zadania) oraz kwota 2 978,79 zł (2% wartości zadania) wyasygnowane przez Powiat ze środków własnych.

Prace przy zabytku mają zostać wykonane w terminie do 30 października 2024 r.

Druga umowa została podpisana z Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie – ks. Zygmuntem Pawlikiem na zadanie pn. „Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie”.

Ogólny koszt prac, a jednocześnie wysokość dotacji, wynosi 152 074,16 zł. Na tę kwotę składają się pozyskane przez Powiat środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 149 032,68 zł (stanowiące 98% wartości zadania) oraz kwota 3 041,48 zł, (2% wartości zadania) wyasygnowane przez Powiat ze środków własnych.

Prace przy zabytku mają zostać wykonane w terminie do 30 listopada 2024 r. 

baner_loga_doOchronaZabytków2024

Galeria zdjęć

Strony podpisują umowy Strony podpisują umowy Starosta przekazuje księdzu z Włoszczowy jeden egzemplarz podpisanej umowy. Obok stoją Wicestarosta, Skarbnik Powiatu i ksiądz z Moskorzewa Starosta przekazuje księdzu z Moskorzewa jeden egzemplarz podpisanej umowy. Obok stoją Wicestarosta, Skarbnik Powiatu i ksiądz z Włoszczowy Wspólne zdjęcie Starosty, Wicestarosty, Skarbnik Powiatu oraz księży z Włoszczowy i Moskorzewa
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności