Podpisanie umowy na wsparcie dla Gminy Włoszczowa na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

W dniu 2 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie miało miejsce podpisanie umowy dotacji udzielonej Gminie Włoszczowa z budżetu Powiatu na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2017-2032”.  W imieniu Gminy umowę sygnował Burmistrz – Grzegorz Dziubek, zaś Powiat reprezentowali Starosta Włoszczowski – Dariusz Czechowski, Członek Zarządu Powiatu – Małgorzata Gusta i Skarbnik Powiatu – Agnieszka Górska. 

Wsparcie finansowe w wysokości 22 500,00 zł, stanowiące 15% kosztów kwalifikowanych zadania nie pozostanie bez wpływu na zwiększenie możliwość utylizacji wyrobów zawierających azbest odbieranych od mieszkańców gminy Włoszczowa. Środki finansowe na ten cel pochodzą z dochodów Powiatu z tytułu opłat i kar administracyjnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska, którymi obciążane są podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

Zawarcie umów dotacji z Gminami Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew i Secemin nastąpiło już wcześniej, tj. w dniu 5 marca br. Uruchomienie środków finansowych przeznaczonych w budżecie Powiatu dla samorządu radkowskiego pozostaje kwestią kilku najbliższych dni.

Galeria zdjęć

Zarząd Powiatu i Burmistrz stoją po podpisaniu umowy w gabinecie Starosty Przy stole strony podpisują umowę Przy stole strony podpisują umowę
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności