Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

Informujemy, że w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1300  odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

    1.     Otwarcie sesji.

    2.     Stwierdzenie prawomocności obrad. 

    3.     Zatwierdzenie porządku obrad.

    4.     Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego. 

    5.     Informacja Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy Zarządu 
w okresie między sesjami Rady Powiatu.

    6.     Informacja o planowanych zadaniach na drogach powiatowych w 2023 roku.

    7.     Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Włoszczowskim za 2022 rok.

    8.     Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Włoszczowskiego.

    9.     Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi.

10.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2036,

2)      zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok,

3)      udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku,

4)      oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,

5)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie za 2022 rok,

6)      zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego 
im. Jana Pawła II,

7)      zmian w Statucie Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie,

8)      zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Powiatu Włoszczowskiego,

9)      udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego,

10)  udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz. w Krasocinie dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego,

11)  wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie będącego częścią nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego.

  11.  Wnioski i oświadczenia.

  12.  Zamknięcie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności