Konkurs dla Dzieci na Rymowankę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden rodzic/ opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, max. 30), popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych przy wykorzystaniu treści i przekazu kampanii prewencyjnych KRUS:

  1. „Rola rolnika, by upadku unikał”;
  2. „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”;
  3. „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”;
  4. „Rolniku, nie daj się kleszczom!”;
  5. „Kości i stawy też rolnika sprawy”;
  6. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”, 
    odbywających się w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”. 

Przy tworzeniu konkursowych rymowanek dzieci powinny pamiętać o wykorzystaniu przynajmniej sześciu słów, spośród: zdrowie, życie, projekt, wieś, rolnik, wypadek, choroba, profilaktyka, przyczyna, maszyna, bezpieczeństwo, rodzina.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 22.03.2024 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres OR KRUS w Kielcach ul. Wojska Polskiego 65B, 25-389 Kielce  lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach e-mail: kielce@krus.gov.pl. 

Na kopercie zgłoszenia wysłanego pocztą tradycyjną/ w tytule e-maila należy wpisać: „Konkurs na rymowankę”.

Autorzy 3 najlepszych prac etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto, a ich rymowanki zostaną poddane ocenie na etapie centralnym. 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Oddziałem Regionalnym KRUS w Kielcach  (41) 348 19 00, 348 19 10, e-mail: kielce@krus.gov.pl.

 

Źródło: KRUS PT we Włoszczowie

 

Pliki do pobrania:

Regulamin_rymowanka_2024.pdf
Format: pdf, 249.43 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności