Informacja o ogłoszonych postępowaniach na platformie zakupowej Powiatu

W związku z przekazanymi dotacjami wynikającymi z dofinansowania jakie Powiat Włoszczowski otrzymał w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład, informujemy, iż na platformie zakupowej Powiatu przeprowadzone zostaną wszystkie stosowne postępowania.

Do dnia dzisiejszego ogłoszone zostały postępowania dotyczące poniższych zadań:

1. Prace konserwatorskie i restauracyjne Ambony  Kościoła  p.w. Wniebowzięcia N. M. P. w Olesznie.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Postępowanie: Prace konserwatorskie i restauracyjne Ambony Kościoła p.w. Wniebowzięcia N. M. P. w Olesznie - Platforma Zakupowa

2. Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Postępowanie: „Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie” - Platforma Zakupowa

3. Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Stanisława i św. Wojciecha oraz obrazem Ukrzyżowanie w Kościele parafialnym w Chlewicach.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Postępowanie: „Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Stanisława i św. Wojciecha oraz obrazem Ukrzyżowanie w Kościele parafialnym w Chlewicach” - Platforma Zakupowa

4.  Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz obrazem Michała Archanioła w Kościele parafialnym w Chlewicach.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Postępowanie: „Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz obrazem Michała Archanioła w Kościele parafialnym w Chlewicach” - Platforma Zakupowa.

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone postępowania dotyczące pozostałych pięciu zadań.

baner_projektyZabytki 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności