Powróć do: STAROSTWO POWIATOWE

Numery rachunków bankowych starostwa

Wpłat należy dokonywać na poniższe konta

79 8525 0002 0000 0011 5720 0017  
- przekształcenie,
- trwały zarząd,
- wieczyste użytkowanie,
- udzielanie informacji o środowisku,
- karty wędkarskie,
- opłaty komunikacyjne,
- najmy,
- dzierżawy,
- dzienniki budowy,
- pozostałe.

 

61 8525 0002 0000 0011 5720 0050  -  opłaty geodezyjne

W siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie można dokonać wpłat gotówkowych w kasie Banku Spółdzielczego zlokalizowanej na parterze budynku.

Informujemy, że opłaty za pełnomocnictwo i wszelkie opłaty skarbowe należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Włoszczowa:

Urząd Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa
Konto: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578