Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy

Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 - z późn. zm.) Powiat Włoszczowski utrzymuje Magazyn Przeciwpowodziowy, zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa).


Wyposażenie znajdujące się na stanie tego magazynu może zostać uruchomione na polecenie Starosty Włoszczowskiego, wydane z własnej inicjatywy lub na wniosek sformułowany w szczególności przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, a także organów wykonawczych poszczególnych gmin (wójta / burmistrza), jeżeli środki, którymi dysponują magazyny utrzymywane przez gminy okażą się niewystarczające.