Pomoc dla osób bezdomnych

W Polsce bezdomność wciąż pozostaje poważnym problemem społecznym. Pomoc osobom, które nie mają schronienia jest bardzo ważna, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Każdego roku w naszym kraju ponad sto osób umiera z powodu zimna.

 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym.

Wykaz miejsc na terenie województwa świętokrzyskiego, gdzie bezdomni znajdą schronienie i nocleg znajduje się na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.  https://www.kielce.uw.gov.pl/

 

Źródło: ŚUW w Kielcach