Powróć do: DOSTĘPNOŚĆ

Koordynator ds. dostępności

Do pełnienia funkcji koordynatora  do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie została powołana Pani Agnieszka Wiśniewska. 

Kontakt: administracja@powiat-wloszczowa.pl, tel. 41 3944977

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Rafałem Żmudą.

Kontakt: informatyk@powiat-wloszczowa.pl, tel. 690 137 467.