Poniedziałek, 27 maja 2024
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
pochmurno
25°C

Kalendarz Wydarzeń

2024

Maj

Śr
1
Cz
2
Pt
3
So
4
Nd
5
Pn
6
Wt
7
Śr
8
Cz
9
Pt
10
So
11
Nd
12
Pn
13
Wt
14
Śr
15
Cz
16
Pt
17
So
18
Nd
19
Pn
20
Wt
21
Śr
22
Cz
23
Pt
24
So
25
Nd
26
Pn
27
Wt
28
Śr
29
Cz
30
Pt
31
Zapraszamy na piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W  niedzielę, 26 maja 2024 r. w godz. od 14.00  do 19.00, na obiektach Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie odbędzie się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,  organizowany w ramach projektu „PODZIEL SIĘ DOMEM”.

W programie:

 • animacje i zabawy z konkursami dla dzieci
 • bezpłatna strefa zabaw na dmuchańcach
 • bezpłatna mała gastronomia (wata cukrowa, popcorn, woda mineralna, kiełbaska z grilla) – dla pierwszych 500 dzieci
 • występy zespołów

15.00 – występ zespołu Long&Junior ” znanego m.in. z przeboju „Tańcz, tańcz, tańcz”,

17.00 - występ zespołu „Maskotki” znanego m.in. z przeboju „A ja gram na gitarze”

 

Na wydarzenie zapraszają Powiat Włoszczowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne.

 

Projekt pn. „PODZIEL SIĘ DOMEM” jest realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,  Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej. 

 

Źródło: PCPR Włoszczowa

Plakat_PiknikDzieńRodzicielstwaZastępczego2024 

Ogłoszenie o II sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

Informujemy, że w dniu 20 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00  odbędzie się II sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

    1.     Otwarcie sesji.

    2.     Stwierdzenie prawomocności obrad. 

    3.     Zatwierdzenie porządku obrad.

    4.     Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego. 

    5.     Informacja Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.

    6.     Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Włoszczowskiego.

    7.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2024 – 2037,

2)      zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok,

3)      zmiany w Statucie Powiatu Włoszczowskiego,

4)      powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Włoszczowskiego,

5)      powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Włoszczowskiego,

6)      powołania stałych Komisji Rady Powiatu Włoszczowskiego,

7)      delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

8)      zmieniająca uchwałę nr LVIII/383/24 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 6 marca 2024 r. – w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Małgorzaty dz. m. w Moskorzewie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w dobudówce północnej Kościoła p.w. św. Małgorzaty w Moskorzewie,

9)      zmieniająca uchwałę nr LVII/373/24 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. – w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Stanisława i św. Wojciecha oraz obrazem Ukrzyżowanie w kościele parafialnym w Chlewicach”,

10)  zmieniająca uchwałę nr LVII/371/24 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. – w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie”,

11)  zmieniająca uchwałę nr LVII/374/24 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. – w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz obrazem Michała Archanioła w kościele parafialnym w Chlewicach”.

      8.  Wnioski i oświadczenia.

      9.  Zamknięcie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

I sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego

Podaje się do publicznej wiadomości, że Komisarz Wyborczy w Kielcach III zwołał na dzień 6 maja 2024 r. o godz. 9.00  I sesję Rady Powiatu Włoszczowskiego. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Szczegółowe informacje o sesji zawiera Postanowienie Nr 360/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 25 kwietnia 2024 r., które załącza się do niniejszej informacji.

Zapraszamy na wernisaż pani Ewy Napory i Konkurs Wielkanocny

Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski i Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie Teresa Chudy zapraszają 17 marca br. (niedziela), o godz. 15.30, do PCK-R Włoszczowa (ul. Koniecpolska 42) na wernisaż pani Ewy Napory i Konkurs Wielkanocny dla KGW i stowarzyszeń.

W programie:

 • wernisaż pani Ewy Napory,
 • konkursy dla kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z terenu powiatu włoszczowskiego,
 • występy zespołów ludowych.

 

PlakatKonkursWielkanocny,wernisaż2024 

Zapraszamy na koncert z okazji Dnia Kobiet

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie i Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie zapraszają 8 marca o godz. 18.00 do Rezydencji TARy (Włoszczowa, ul. Głowackiego 7a) na koncert Alexandra Martineza – finalisty programu „Mam Talent”. Wstęp wolny.

Źródło: PCK-R Włoszczowa

Plakat_DzieńKobiet2024 

Ogłoszenie o LVIII sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

Informujemy, że w dniu 6 marca 2024 r. (środa) o godz. 10.00  odbędzie się LVIII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

    1.     Otwarcie sesji.

    2.     Stwierdzenie prawomocności obrad. 

    3.     Zatwierdzenie porządku obrad.

    4.     Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego. 

    5.     Informacja Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.

    6.     Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu oraz sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.

    7.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2024 – 2037,
 • zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok,
 • określenia zadań finansowanych w 2024 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego,
 • podziału środków i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli (na 2024 r.),
 • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Zakup blachy miedzianej niezbędnej do wykonania pokrycia dachowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie”,
 • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Małgorzaty dz. m. w Moskorzewie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w dobudówce północnej Kościoła p.w. św. Małgorzaty w Moskorzewie”,
 • rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

      8.  Wnioski i oświadczenia.

      9.  Zamknięcie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi

W czwartek, 29 lutego br. w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 42) od godziny 9.00 rozpocznie się Akcja Honorowego Oddawania Krwi.  

Zapisy trwają do 27 lutego pod nr tel. 795 190 370.

Krwiodawcy przysługują 2 dni wolne od pracy.

Pamiętaj, aby przed oddaniem krwi zjeść lekkostrawne śniadanie i zabrać ze sobą dowód osobisty.

 

Źródło: PCK-R Włoszczowa

PlakatAkcjaKrew_luty2024r 

Ogłoszenie o LVII sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 12.30  odbędzie się LVII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego. 
 5. Informacja Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Powiat Włoszczowski) za 2023 rok.
 7. Informacja z wykonania planu finansowego za 2023 rok dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 8. Informacja z wykonania planu finansowego za 2023 rok dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 9. Informacja z wykonania planu finansowego za 2023 rok dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Włoszczowskiego.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2024 – 2037,
 • zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok,
 • wyrażenia zgody na wynajem miejsca pod montaż stacji referencyjnej w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 4457/5 o pow. 0,3799 ha,
 • podziału środków i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnych kwot dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli (na 2024 r.),
 • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauracyjne Ambony Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie”,
 • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie”,
 • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Wymiana posadzki w kruchcie Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie”,
 • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Stanisława i św. Wojciecha oraz obrazem Ukrzyżowanie w kościele parafialnym w Chlewicach”,
 • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz obrazem Michała Archanioła w kościele parafialnym w Chlewicach”,
 • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Restauracja barokowego ołtarza bocznego wraz z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej oraz obrazem św. Jakuba Apostoła w Kościele parafialnym w Chlewicach”.

               11. Wnioski i oświadczenia.

               12. Zamknięcie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Zaproszenie na Koncert Bożonarodzeniowy

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie zapraszają 15 grudnia 2023 r. na Koncert Bożonarodzeniowy o godz. 18.00 oraz Kiermasz Świąteczny od godz. 17.00.

Koncert i kiermasz odbędą się w budynku PCK-R (ul. Koniecpolska 42).

Na scenie wystąpią:

 • Julia Pliś – wokal
 • Paulina Mogielska – wokal
 • Tomasz Krezymon – pianino
 • Paweł Stankiewicz - gitara

 

Plakat_KoncertBożonarodzeniowy2023 

Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie pn. „Ciasto Bożonarodzeniowe”

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zaprasza koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia do udziału w Powiatowym Konkursie pn. „Ciasto Bożonarodzeniowe”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie wypieku domowego świątecznego ciasta, ozdobionego, przedstawiającego motyw bożonarodzeniowy.  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie bądź przesłanie do Organizatora (listownie na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa lub e-mail: prom@powiat-wloszczowa.pl Karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do regulaminu do 5 grudnia 2023 r.

Ciasto bożonarodzeniowe należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w dniu 5 grudnia 2023 r. do godz. 14.00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 grudnia 2023 r. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:
www.powiat-wloszczowa.pl

Organizator poinformuje telefonicznie laureatów o terminie wręczenia nagród.

Plakat_konkursNaCiastoBozonarodzeniowe2023 

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

Informujemy, że w dniu 10 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 11.00  odbędzie się uroczysta, LIV sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego z okazji Święta Niepodległości.

Porządek obrad:

 • otwarcie sesji,
 • przemówienia okolicznościowe,
 • występ okolicznościowy w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Nr 3 we Włoszczowie,
 • zamknięcie sesji.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

Informujemy, że w dniu 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00  odbędzie się LIII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego.
 5. Informacja Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 6. Informacja o zadaniach Powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
 7. Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg oraz stanie przygotowań Zarządu Dróg Powiatowych do akcji zima 2023/2024.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Włoszczowskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2036,
 • zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok,
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu,
 • zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Powiatu Włoszczowskiego,
 • zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.

   11. Wnioski i oświadczenia.

   12. Zamknięcie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Zapraszamy na koncert z okazji przypadającego w październiku Dnia Seniora!

Zapraszamy na koncert na którym usłyszymy najsłynniejsze piosenki Mieczysława Fogga w wykonaniu Kapeli z Naszego Miasteczka!   
Koncert odbędzie się w sobotę 21 października o godz. 17.00 w Sali Bankietowej Villi Aromat! Wstęp Wolny!

38663018 

Zapraszamy na VIII Hubertusa Ziemiańskiego na Podzamczu

W sobotę 14 października 2023 r.  o godz. 11.00 zapraszamy na VIII Hubertusa Ziemiańskiego na Podzamczu. Wydarzenie swoim patronatem objął Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski.

Jest to kolejna edycja wydarzenia, które łączy w sobie tradycję, kulturę i przyrodę. Wydarzenie tradycyjnie rozpocznie polowa Msza Święta z oprawą muzyczną Zespołu Francuskiej Muzyki Myśliwskiej "Trompes de Pologne". Na Podzamczu we Włoszczowie czeka na Was wiele atrakcji, takich jak:

- bieg myśliwski i gonitwa za lisem,

- pokazy sokolnicze, psów myśliwskich i wabienia zwierzyny,

- wystawa historyczna o polowaniach konnych na Podzamczu,

- koncert muzyki jeździecko-łowieckiej pamięci braci Reszków

Nie przegapcie tej niezwykłej okazji, aby spędzić czas w pięknym otoczeniu, poznać historię i obyczaje myśliwskie, podziwiać piękne konie i bawić się razem z nami. Zapraszamy całe rodziny, wstęp jest wolny.

Uroczystość patriotyczna w miejscu obozu partyzanckiego AK na „Pękowcu"

30 września odbędzie się uroczystość patriotyczna organizowana w miejscu obozu partyzanckiego na „Pękowcu"

Plakat_Pękowiec2023 

Zapraszamy na promocję III części książki Tadeusza Stolarskiego "Znani i Nieznani Ziemi Włoszczowskiej”

Z wielką radością zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie - promocję III części książki "Znani i Nieznani Ziemi Włoszczowskiej” autorstwa Tadeusza Stolarskiego. Spotkanie odbędzie się 29 września 2023 r. (piątek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Wspomniana książka to nie tylko opowieść o wybitnych postaciach związanych z naszym regionem, ale także podróż w czasie przez historię, kulturę i tradycje Ziemi Włoszczowskiej. To hołd dla tych, którzy wpisali się w historię naszej społeczności oraz inspiracja dla przyszłych pokoleń.

Podczas wydarzenia będzie możliwość nabycia książki.

Stolarski_1_i_2__str 

XII Włoszczowskie Targi Runa Leśnego

Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa Artur Ratusznik i Dyrektor PCK-R we Włoszczowie Teresa Chudy zapraszają w niedzielę 17 września br. na XII Włoszczowskie Targi Runa Leśnego. Początek imprezy o godz. 12.00.

Targi odbędą się na obiektach Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 42).

W programie występy artystyczne, konkursy i bezpłatny plac zabaw dla dzieci.

Gwiazdą wieczoru będzie Zespół LOKA.

 

XII Włoszczowskie Targi Runa Leśnego zostaną zrealizowane w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś. Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Plakat12WłoszczowskieTargiRunaLeśnego2023 
 

 

Jednostki OSP z powiatu włoszczowskiego będą rywalizować podczas Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

W niedzielę, 17 września br., na stadionie OSiR we Włoszczowie (ul. Wiśniowa 43) odbędą się powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Włoszczowskiego. Początek o godz. 11.00.

Organizatorami wydarzenia są: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP we Włoszczowie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, przy wsparciu Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Zapraszamy do wspólnego kibicowania!

Plakat_Powiatowe_Zawody_Pożarnicze2023 

 

XXIV Edycja Memoriału im. Mariana Górskiego

W sobotę, 9 września br., na Stadionie OSiR we Włoszczowie (ul. Wiśniowa 30) odbędzie się XXIV Edycja Memoriału im. Mariana Górskiego. Początek piłkarskich rozgrywek o godz. 10.30.

W Turnieju rywalizować będą:

 • AKS Busko-Zdrój
 • Hetman Włoszczowa
 • Clepardia Kraków
 • GKS Bełchatów
 • Reprezentacja Polskich Księży
 • RKS Radomsko

Do wspólnego kibicowania zachęca Marek Gołda i przyjaciele oraz OSiR Włoszczowa.

Źródło: Organizatorzy Turnieju

Plakat_MemoriałGórskiego_2023 

Narodowe Czytanie "Nad Niemnem"

Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno -Rekreacyjnego we Włoszczowie – Teresa Chudy oraz Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filii we Włoszczowie – Justyna Kowalska  zapraszają bardzo serdecznie wszystkich miłośników literatury (oraz muzyki) 8 września br. na Narodowe Czytanie!

Jest to ogólnopolska akcja objęta Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej!
 
W tym roku dodatkowymi atrakcjami wydarzenia będą:
– wystawa dotycząca powstania styczniowego przygotowana przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filii we Włoszczowie
– koncert zespołu Zmiana Czasu
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji promującej czytelnictwo, jest to przecież „najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”! Każdy może przeczytać dowolny fragment „Nad Niemnem” lub po prostu usiąść na widowni i posłuchać, jak robią to inni.
8 września (piątek) godz. 13.00, kącik rekreacyjny w PCK-R ul. Koniecpolska 42

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!