Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
pochmurno
28°C
Powróć do: Na skróty

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE - RFRD

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

„Remont drogi powiatowej nr 1915T (stary numer 0266T)
od km 1+590 do km 1+730 w miejscowości Brygidów”

 

Sierpień 2023

Długość remontowanego odcinka: 140 mb

Wartość całkowita zadania (roboty budowlane + inspektor nadzoru): 107 594,25 zł

w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 64 556,00 zł
 • wkład własny Powiatu – 21 519,13 zł
 • dofinansowanie Gminy Krasocin – 21 519,12 zł

 

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy i zjazdów tłuczniem kamiennym, wykonanie i montaż tablic informacyjnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawca:  Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. z o.o., Sp.k. z Włoszczowy

Artykuły dotyczące tej inwestycji, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:

 

tablica_Brygidów_2023 

 

„Remont drogi powiatowej nr 1372T (stary numer 0402T)
od km 0+523 do km 0+723 na odcinku granica powiatu - Wojciechów”

 

Sierpień 2023

Długość remontowanego odcinka: 200 mb

Wartość całkowita zadania (roboty budowlane + inspektor nadzoru): 168 599,79 zł

w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 101 159,00 zł
 • wkład własny Powiatu – 33 720,39 zł
 • dofinansowanie Gminy Krasocin – 33 720,40 zł

 

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, rozłożenie geosiatki, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym, wykonanie i montaż tablic informacyjnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawca:  Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. z o.o., Sp.k. z Włoszczowy

Artykuły dotyczące tej inwestycji, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:

 

tablica_granicaPowiatu_Wojciechów_2023 

 

„Remont drogi powiatowej nr 1889T (stary numer 0237T)
w km od 13+590 do km 16+034 na odcinku Kwilina - Świerków”

 

Sierpień 2023

Długość remontowanego odcinka: 2 444 mb

Wartość całkowita zadania (roboty budowlane + inspektor nadzoru): 1 426 967,59 zł

w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 839 595,00 zł
 • wkład własny Powiatu – 306 490,59 zł
 • dofinansowanie Gminy Radków – 280 882,00 zł


Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wzmocnienie podbudowy na krawędziach jezdni + skrzyżowania, wykonanie podbudowy z kruszywa, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie przepustów pod drogą i zjazdami, regulację pionową studzienek rewizyjnych, utwardzenie pobocza kruszywem, oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu, wykonanie i montaż tablic informacyjnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawca:  Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. z o.o., Sp.k. z Włoszczowy

Artykuły dotyczące tej inwestycji, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:


tablica_Kwilina_Świerków_2023 

 

„Remont drogi powiatowej nr 1880T (stary numer 0228T) 
w km od 8+640 do km 9+200 na odcinku Radków (Młyn) - Radków”

 

Sierpień 2023

Długość remontowanego odcinka: 560 mb

Wartość całkowita zadania (roboty budowlane + inspektor nadzoru): 397 501,56 zł

w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 238 500,00 zł
 • wkład własny Powiatu – 79 500,78 zł
 • dofinansowanie Gminy Radków – 79 500,78 zł

 

Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej, wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem, wykonanie i montaż tablic informacyjnych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawca:  Zakład Budowlano-Drogowego DUKT

Artykuły dotyczące tej inwestycji, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:

 

tablica_Radków_RakówMłyn_2023 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+466,24 w miejscowości Wola Świdzińska

9 maja 2023

 

Wartość zadania: 5 968 910,65 zł, w tym:

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  3 581 346,00 zł

Środki Powiatu: 1 193 782,33 zł

Środki Gminy Krasocin: 1 193 782,32 zł

 

znaki-strona-www 

 

Zakres: Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dł. 1,3km i szer. 6m, budowa lewostronnego chodnika z kostki betonowej dł. 1,3km i szer. 2m, prawostronnego pobocza z kruszywa dł. 1,3km i szer. 1m, zjazdów asfaltowych i z kostki, zatoki autobusowej 1 szt., kanalizacji deszczowej dł. 1,3km, przebudowa sieci elektroenergetycznej, usunięcia kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

 

 

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice

9 maja 2023

 

Wartość zadania: 7 460 641,76 zł, w tym:

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 476 385,00 zł

Środki Powiatu: 1 492 128,38 zł

Środki Gminy Kluczewsko: 1 492 128,38 zł

 

znaki-strona-www 

 

Zakres: Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dł. 1,87km i szer. 6m, budowa lewostronnego chodnika z kostki betonowej dł. 1,64km, szer. 2m, obustronnego pobocza z kruszywa dł. 2,065km i szer. 1m, zjazdów z kostki i kruszywa, regulacja rowów otwartych, budowa ścieku z korytek betonowych dł. 85m, kolektora rowu krytego dł. 708m, zabezpieczenie sieci podziemnych, budowa peronów autobusowych-2szt.

 

 

 

Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90

9 maja 2023

 

Wartość zadania: 5 074 803,14 zł, w tym:

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 044 881,00 zł

Środki Powiatu: 1 014 961,07 zł

Środki Gminy Włoszczowa: 1 014 961,07 zł

 

znaki-strona-www 

 

Zakres: Wykonanie nawierzchni jezdni z SMA 16 JENA dł. 841mb i szer. 6m, budowa ścieżki pieszo rowerowej z betonu asfaltowego szer. 2,5/3m i pow. 2595m2, chodników z kostki betonowej szer. 1,5/2m i pow. 48m2, pobocza z kruszywa szer. 1m i pow. 1045m2, zjazdów asfaltowych i z kostki, budowa kanału technologicznego dł. 891m, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z kablem energetycznym.

 

 

 

 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno - Modrzewie 
od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno"

7 marca 2023

Długość przebudowanego odcinka: 1085 mb

Wartość zadania (roboty budowlane + inspektor nadzoru): 3 404 760,00 zł

w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 039 166,00 zł     
 • wkład własny Powiatu - 683 155,89 zł
 • dofinansowanie Gminy Włoszczowa - 682 438,11 zł

 

W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o szer. 5,5 m, lewostronny chodnik z kostki betonowej o szer. 2 m, prawostronne pobocze z kruszywa o szer. 0,75 m, zjazdy z kostki betonowej, przepusty pod zjazdami, regulację rowów otwartych.

Wykonawca:  Zakład Budowlano-Drogowego DUKT

Artykuły dotyczące tej inwestycji, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:

 

tablica_Konieczno_Modrzewie_2023 
 

  

Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle

na odcinku od km 9+223 do km 9+652

 

28 grudnia 2022

 

Długość: 429 metrów

 

Całkowita wartość zadania: 1 502 424,24 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 787 200,00 zł

Środki Powiatu: 715 224,24 zł

 

Główny wykonawca: Zakład Budowlano - Drogowy „DUKT” Włoszczowa

 

W ramach zadania wykonano:

- roboty rozbiórkowe chodników, przepustów i nawierzchni;

- roboty ziemne;

- wykonanie podbudowy, w tym z MCE;

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej;

- budowę chodnika dla pieszych z kostki brukowej;

- umocnienie skarp rowów ażurami;

- wykonanie elementów odwodnienia (studzienki ściekowe, przykanaliki);

- wykonanie zjazdów do posesji;

- montaż oznakowania pionowego i poziomego.

 

Kalendarium:

- 18 maja 2022 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 8 sierpnia 2022 r. – rozpoczęcie robót

- 30 września 2022 r. – zakończenie robót

- 8 listopada 2022 r. – odbiór techniczny

- 8 listopada 2022 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

tablicaDrogaCiesle2022mala 

 

otwarcieDrogiCiesle2022_1 

otwarcieDrogiCiesle2022_2 

otwarcieDrogiCiesle2022_3 

otwarcieDrogiCiesle2022_4 

 

 

 

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1042T ul. Ogrodowej we Włoszczowie od km 0+544 do km 1+422 na odcinku od skrzyżowania

z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta

 

 

16 listopada 2022

 

Długość: 878 metrów

 

Całkowita wartość zadania: 3 522 763,12 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 102 410,00 zł

Środki Powiatu: 1 218 888,50 zł

Dofinansowanie z Gminy Włoszczowa: 201 464,62 zł

Główny wykonawca: Zakład Budowlano - Drogowy „DUKT” Włoszczowa

W ramach zadania wykonano: odwodnienie (budowa kanalizacji deszczowej), chodniki dla pieszych, podbudowę pod nawierzchnię, nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa, wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem, oznakowanie poziome i pionowe.

Kalendarium:

- 8 kwietnia 2022 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 28 kwietnia 2022 r. – rozpoczęcie robót

- 30 września 2022 r. – zakończenie robót

- 21 października 2022 r. – odbiór techniczny

- 21 października 2022 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

tablicaUl-Ogrodowa-2022mala 

Ul-Ogrodowa_porownanieZdjec2022_1 

Ul-Ogrodowa_porownanieZdjec2022_2 

Ul-Ogrodowa_porownanieZdjec2022_3 

 

 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860

3 listopada 2022

 

Długość: 610 metrów

 

Całkowita wartość zadania: 1 642 644,36 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 960 907,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 210 786,48 zł

Środki Powiatu: 150 950,88 zł

Dofinansowanie z Gminy Krasocin: 320 000,00 zł

 

Główny wykonawca: Zakład Budowlano - Drogowy „DUKT” Włoszczowa

 

W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę i nawierzchnię bitumiczną, chodniki i zjazdy z kostki i kruszywa oraz pobocza. Zrobiono też odwodnienie, wykonano roboty wykończeniowe i zabezpieczające, ustawiono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome.

 

Kalendarium:

- 17 lutego 2022 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 23 marca 2022 r. – rozpoczęcie robót

- 20 czerwca 2022 r. – zakończenie robót

- 11 lipca 2022 r. – odbiór techniczny

- 11 lipca 2022 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

Baner-Skorkow2022m 

 

otwarcie-drogi-Skorkow2022-4m 

otwarcie-drogi-Skorkow2022-5m 

otwarcie-drogi-Skorkow2022-6m 

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku 
Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886”


Lipiec 2022

Długość rozbudowanego odcinka: 999 mb

Wartość całkowita zadania (roboty budowlane + inspektor nadzoru): 4 966 835,84 zł

w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 587 200,00 zł
 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6 169,62 zł
 • wkład własny Powiatu – 2 017 466,22 zł
 • dofinansowanie Nadleśnictwa Koniecpol – 356 000,00 zł

 

W ramach zadania wykonano: poszerzenie nawierzchni do szer. 5,5 m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, podbudowę, warstwę ścieralną i warstwę wiążącą, jednostronny chodnik po stronie prawej i lewej z kostki betonowej szerokości 1,5 – 2,0 m, jednostronne pobocze po stronie prawej i lewej szer. 1 m, zjazdy z kostki betonowej, przepusty pod zjazdami i koroną drogi, system odwodnienia w postaci rowów drogowych umocnionych geokratą, przykanaliki, korektę skrzyżowań z drogami publicznymi, oznakowanie poziome i pionowe. 

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. 

Artykuły dotyczące tej inwestycji, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:

  

tablica_WolaKuczkowska_Kuczków_2022

 

  

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie

8 listopada 2021

 

Całkowita wartość zadania: 57 081,84 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 45 665,00 zł

Dofinansowanie Gminy Włoszczowa: 5 708,42 zł

Środki Powiatu: 5 708,42zł

 

Wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Włoszczowa

 

W ramach zadania wykonano: wyniesione przejście dla pieszych, które zostało wyposażone w system fakturowych oznaczeń nawierzchni chodnika w postaci pasów prowadzących i pól uwagi dla osób z dysfunkcjami wzroku. Przejście zostało oświetlone poprzez dostosowanie istniejącego oświetlenia ulicznego zgodnie z warunkami i wymogami programu. Oznakowanie poziome przejścia zostało wykonane na podkładzie koloru czerwonego. W jezdni przed wyniesieniem umieszczono elementy odblaskowe, tak zwane kocie oczka.

 

Tablica-ul-Wschodnia-wyniesienie 

 

PrzejscieDlaPieszychUl-Wschodnia2022_1 

PrzejscieDlaPieszychUl-Wschodnia2022_2 

PrzejscieDlaPieszychUl-Wschodnia2022_3 

PrzejscieDlaPieszychUl-Wschodnia2022_4 

PrzejscieDlaPieszychUl-Wschodnia2022_5 

 

 

Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie

 

14 grudnia 2021

 

Całkowita wartość zadania: 738 413,28 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 590 730,00 zł

Środki Powiatu: 147 683,28 zł

 

Tablica-ul-Kusocinskiego-Wschodnia    

 

 

 

 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II

 

 

14 grudnia 2021

 

Całkowita wartość zadania: 233 884,50 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 187 107,00 zł

Środki Powiatu: 46 777,50 zł

 

Tablica-ul-Kusocinskiego-projekt2 

 

 

 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I

14 grudnia 2021

 

Całkowita wartość zadania: 240 366,60 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 192 293,00 zł

Środki Powiatu: 48 073,60 zł

 

Tablica-ul-Kusocinskiego-projekt1 

 

 

 

 

 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie

 

14 grudnia 2021

 

Całkowita wartość zadania: 319 646,25 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 200 000,00 zł

Środki Powiatu: 119 646,25 zł

 

 

Tablica-ul-Kusocinskiego-projekt 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów – Jeżowice – Łachów

w miejscowości Kurzelów od km 0+270 do km 1+184

 

26 listopada 2021

 

Długość: 914 metrów

 

Całkowita wartość zadania: 1 083 891,17 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 867 112,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 215 622,97

Środki Powiatu: 1 156,20

Główny wykonawca: firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Polędzia

W ramach zadania wykonano: poszerzenie jedni, wybudowano chodniki, wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, przebudowano przydrożny rów, wybudowano wpusty deszczowe wraz z przykanalikami i drenaż liniowy, a także przepusty pod zjazdami. Dokonano również regulacji zaworów wodociągowych i regulację wysokościową studni kanalizacji telekomunikacyjnej oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej. Wykonano też zjazdy z kostki brukowej, pobocza z tłucznia i oznakowanie pionowe i poziome.

Kalendarium:

- 6 lipca 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 17 sierpnia 2021 r. – rozpoczęcie robót

- 5 listopada 2021 r. – zakończenie robót

- 26 listopada 2021 r. – odbiór techniczny

- 25 stycznia 2022 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

tablica-dofinansowanieDrogi-wKurzelowie1-2021   

 

DrogaKurzelow1_2021_1 

 DrogaKurzelow1_2021_2 

 DrogaKurzelow1_2021_3 

 

 

Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+680

na odcinku Krzepin – Wałkonowy Górne

 

18 maja 2021

 

Długość: 770 metrów

 

Całkowita wartość zadania: 219 225,56 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 175 380,00 zł

Dofinansowanie z Gminy Secemin: 21 922,56 zł

Środki Powiatu: 21 923,00 zł

 

Główny wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Sp.k.

 

W ramach inwestycji wykonano: roboty przygotowawcze m.in. usunięto warstwę ziemi i sfrezowano nawierzchnię bitumiczną, wykonano podbudowę z kruszywa i nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa.

 

Kalendarium:

- 9 grudnia 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 22 marca 2021 r. – rozpoczęcie prac

- 10 maja 2021 r. – zakończenie prac

- 18 maja 2021 r. – odbiór techniczny przebudowanej drogi

- 18 maja 2021 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

tablica-dofinansowanieDrogi-wWalkonowachGornych2021 

 

DrogaWalkonowyGorne2021_1 

 DrogaWalkonowyGorne2021_2 

 DrogaWalkonowyGorne2021_3 

 

Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 - w formule zaprojektuj i wybuduj

 

21 września 2021

 

Całkowita wartość zadania: 2 765 778,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 196 878,00 zł

Dofinansowanie z Gminy Secemin: 241 500,00 zł

Środki Powiatu: 327 400,00 zł

Główny wykonawca: INTOP Warszawa

 

W ramach zadania wykonawca opracował dokumentację projektową, uzyskał wymagane prawem decyzje administracyjne, uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonał roboty budowlane, takie jak: przebudowa istniejącego obiektu mostowego, wymiana wyposażenia, wykonanie nowej nawierzchni na dojazdach do obiektu, wykonanie poboczy z kruszywa.

 

Kalendarium:

- 16 września 2019 r. – wręczenie promesy na realizację zadania

- 18 grudnia 2019 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 1 czerwca 2021 r. – rozpoczęcie robót

- 31 sierpnia 2021 r. – zakończenie robót

- 21 września 2021 r. – odbiór techniczny przebudowanego wiaduktu

- 2 listopada 2021 r. – uroczysty odbiór przebudowanego wiaduktu

 

tablica-dofinansowanieWiaduktu-wBichniowie2021 

 

wiadukt_w_Bichniowie2021_1.JPG

wiadukt_w_Bichniowie2021_1 

 wiadukt_w_Bichniowie2021_2 

wiadukt_w_Bichniowie2021_3  

 wiadukt_w_Bichniowie2021_4 

wiadukt_w_Bichniowie2021_5 

wiadukt_w_Bichniowie2021_6 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieśle

na odc. od km 9+652 do km 10+800

 

22 lipca 2021

 

Długość: 1 148 metrów

 

Całkowita wartość zadania: 1 907 726,74 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 526 181,00 zł

Dofinansowanie z Gminy Krasocin: 190 772,87 zł

Środki Powiatu: 190 772,87 zł

Główny wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Sp.k.

 

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę przepustu okularowego pod koroną drogi,

- budowę nowego odcinka rowu z umocnionymi skarpami i dnem na długości 226 mb, częściowo krytego płytami betonowymi na długości 62 mb, z wylotem do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,

- zbiornik ziemny, retencyjno-infiltracyjny, z dnem i skarpami umocnionymi płytami ażurowymi, o powierzchni dna 260m2 i pojemności użytkowej 760m3. Zbiornik został ogrodzony siatką.

Wyżej wymienione prace zostały wykonane na zakupionej działce o powierzchni 0,1187 ha
o zmiennej szerokości.

 

Kalendarium:

- 30 czerwca 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 25 sierpnia 2020 r. – rozpoczęcie prac

- 28 czerwca 2021 r. – zakończenie prac

- 22 lipca 2021 r. – odbiór techniczny przebudowanej drogi

- 27 września 2021 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

 

tablica-dofinansowanieDrogi-wCieslach2021 

 

droga_pow-wCieslach2021_1 

droga_pow-wCieslach2021_2 

droga_pow-wCieslach2021_3 

droga_pow-wCieslach2021_4 

droga_pow-wCieslach2021_5 

droga_pow-wCieslach2021_6 

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195

6 lipca 2021

 

Długość: 1 095 metrów

 

Całkowita wartość zadania: 785 029,80 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 628 023,00 zł

Dofinansowanie z Gminy Kluczewsko: 78 503,40 zł

Środki Powiatu: 78 503,40 zł

Główny wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Sp.k.

W ramach inwestycji wykonano: roboty przygotowawcze (w tym  m.in. frezowanie nawierzchni), roboty ziemne, podbudowy na poszerzeniach, podbudowy na jezdni, nawierzchnie bitumiczne, zjazdy z kruszywa, pobocza z kruszywa, odwodnienie – rowy otwarte oraz roboty wykończeniowe.

Kalendarium:

- 23 lipca 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 10 sierpnia 2020 r. – rozpoczęcie prac

- 29 czerwca 2021 r. – zakończenie prac

- 6 lipca 2021 r. – odbiór techniczny przebudowanej drogi

- 27 września 2021 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

tablica-dofinansowanieDrogi-wJanuszewicach2021 

droga_pow-wJanuszewicach2021_1 

 droga_pow-wJanuszewicach2021_2 

 droga_pow-wJanuszewicach2021_3 

 

droga_pow-wJanuszewicach2021_4 

 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!