Powróć do: O POWIECIE

Drogi powiatowe

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Zadania powiatu w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych wykonuje jednostka organizacyjna powiatu:

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 42 519, tel. 41 39 41 024
strona: https://zarzaddrogwloszczowa.bip.gov.pl/

e-mail: sekretariat@zdpwloszczowa.pl

Do dróg powiatowych zalicza się drogi, inne niż drogi krajowe i drogi wojewódzkie, stanowiące połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

Wykaz dróg i ulic powiatowych znajduje się w pliku poniżej.

Pliki do pobrania:

Wykaz dróg i ulic powiatowych
Format: pdf, 247.31 kB