Z LIX sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

W środę, 3 kwietnia br., w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyła się ostatnia LIX sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego kadencji 2018-2024. Była to najdłuższa kadencja w historii samorządu, bo trwająca 5,5 roku.

Przedmiotem sesji były:

  • Informacja Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu;
  • Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Włoszczowskiego za 2023 rok;
  • Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Włoszczowskim za 2023 rok;
  • Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w Powiecie Włoszczowskim za 2023 rok;
  • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie za 2023 rok oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
  • Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Włoszczowskiego za 2023 rok.


W głosowaniu Rada Powiatu nie przyjęła informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w Powiecie Włoszczowskim za 2023 rok. Pozostałe punkty zostały przyjęte jednogłośnie.

Podczas sesji Radni przyjęli również uchwały w sprawach:

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2024 – 2037,
  • zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok,
  • uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włoszczowskim na lata 2024 – 2026.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Matyśkiewicz i Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski podziękowali wszystkim radnym za współpracę podczas całej kadencji i życzyli powodzenia w nadchodzących wyborach samorządowych.

– Zmienialiśmy naszą małą ojczyznę, serce rośnie z dokonań, które zrealizowaliśmy – mówił Przewodniczący Rady, dziękując czteroosobowemu Zarządowi Powiatu, wszystkim 17 radnym, pracownikom Starostwa Powiatowego, powiatowym służbom i inspekcjom – za rzetelną pracę dla dobra lokalnej społeczności.

- Ta kadencja pokazała, że jak się chce i przykłada do pracy, to da się – powiedział krótko Starosta. – Wywiązaliśmy się z obietnic, które złożyliśmy społeczeństwu. Obiecywaliśmy na początku kadencji, że naszym priorytetem będzie szpital, że nie doprowadzimy do jego upadku, udało nam się zrealizować marzenia kilku, albo kilkunastu wcześniejszych lat.

Galeria zdjęć

Przy stole prezedialnym siedzi Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący i Wiceprzewodnicząca Trwają obrady sesji Trwają obrady sesji Głos przy mównicy zabiera Radny Jerzy Suliga Głos przy mównicy zabiera Starosta Dariusz Czechowski Trwają obrady sesji Głos przy mównicy zabiera Członek Zarządu Rafał Pacanowski Głos przy mównicy zabiera przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włoszczowie Członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta zadaje pytanie przedstawicielowi Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włoszczowie Głos przy mównicy zabiera Radca Prawny Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej we Włoszczowie Głos przy mównicy zabiera Wicestarosta Łukasz Karpiński Głos przy mównicy zabiera przedstawiciel Nadzoru Budowlanego Treść uchwały odczytuje Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Aneta Jończyk Trwają obrady sesji Przewodniczący Rady wręcza upominki Radnym Przewodniczący Rady wręcza upominki Radnym Wspólne zdjęcie Radnych przed budynkiem Starostwa
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności