Powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem: „Nasz powiat – Nasza przyroda”

Dnia 21 sierpnia 2023 roku została podpisana umowa dotacji pomiędzy Powiatem Włoszczowskim  a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: Powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem: „Nasz powiat – Nasza przyroda”. 
Zadanie jw. będzie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji w kwocie do 4.000,00 zł. 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu włoszczowskiego. Temat konkursu nawiązuje do zobrazowania przyrody powiatu włoszczowskiego. Organizator konkursu chce przyczynić się do zwiększenia poziomu świadomości ekologicznej i przyrodniczej przede wszystkim w zakresie form ochrony przyrody występujących na obszarze powiatu włoszczowskiego.

WFOŚiGW_(1).[1] MKiŚ 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności