Powiat Włoszczowski rozpoczyna realizację projektu pt.: ”Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski”

W ostatnich latach można było zaobserwować bardzo dużą dynamikę wzrostu liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Badanie bezpieczeństwa stron internetowych samorządów przeprowadzone przez zespół CSIRT NASK w 2020 r. w ponad połowie zbadanych witryn ujawniło podatności na ataki, w tym poważne błędy. Są one coraz częściej zauważane i wykorzystywane przez cyberprzestępców.

Powiat Włoszczowski pozyskał grant na działania i stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na takie incydenty i rozpoczyna realizację projektu pn.: ”Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski” w ramach: Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja celu nastąpi między innymi poprzez:

- przeprowadzenie szkoleń i audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa

- modernizację infrastruktury IT

- zakup i wdrożenie oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu - 100% : 850.000,00 zł

Wysokość wkładu z UE - 82% :  697 000,00 zł

Wysokość wkładu z Budżetu Państwa - 18%: 153 000,00 zł

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0679/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024  Okres realizacji: do 30.06.2026 r.

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym

Cyfrowy_Powiat 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności