Ogłoszenie o LVIII sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

Informujemy, że w dniu 6 marca 2024 r. (środa) o godz. 10.00  odbędzie się LVIII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

    1.     Otwarcie sesji.

    2.     Stwierdzenie prawomocności obrad. 

    3.     Zatwierdzenie porządku obrad.

    4.     Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego. 

    5.     Informacja Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.

    6.     Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu oraz sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.

    7.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2024 – 2037,
  • zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok,
  • określenia zadań finansowanych w 2024 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego,
  • podziału środków i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli (na 2024 r.),
  • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Zakup blachy miedzianej niezbędnej do wykonania pokrycia dachowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie”,
  • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Małgorzaty dz. m. w Moskorzewie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w dobudówce północnej Kościoła p.w. św. Małgorzaty w Moskorzewie”,
  • rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

      8.  Wnioski i oświadczenia.

      9.  Zamknięcie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności