Ogłoszenie o II sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

Informujemy, że w dniu 20 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00  odbędzie się II sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

    1.     Otwarcie sesji.

    2.     Stwierdzenie prawomocności obrad. 

    3.     Zatwierdzenie porządku obrad.

    4.     Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego. 

    5.     Informacja Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.

    6.     Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Włoszczowskiego.

    7.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2024 – 2037,

2)      zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok,

3)      zmiany w Statucie Powiatu Włoszczowskiego,

4)      powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Włoszczowskiego,

5)      powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Włoszczowskiego,

6)      powołania stałych Komisji Rady Powiatu Włoszczowskiego,

7)      delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

8)      zmieniająca uchwałę nr LVIII/383/24 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 6 marca 2024 r. – w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Małgorzaty dz. m. w Moskorzewie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w dobudówce północnej Kościoła p.w. św. Małgorzaty w Moskorzewie,

9)      zmieniająca uchwałę nr LVII/373/24 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. – w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Stanisława i św. Wojciecha oraz obrazem Ukrzyżowanie w kościele parafialnym w Chlewicach”,

10)  zmieniająca uchwałę nr LVII/371/24 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. – w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie”,

11)  zmieniająca uchwałę nr LVII/374/24 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. – w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz obrazem Michała Archanioła w kościele parafialnym w Chlewicach”.

      8.  Wnioski i oświadczenia.

      9.  Zamknięcie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności