Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Powiat Włoszczowski otrzymał ze środków budżetu państwa dotację celową na realizację w 2024 r. zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Program został ustanowiony przez Radę Ministrów uchwałą nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 r. 

czytamy_logo_programu3

Na podstawie § 11 u st. 9  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2023 r. poz. 2682) – podaje się do publicznej wiadomości wykaz szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski, którym zostało udzielone przedmiotowe wsparcie finansowe:

Lp. Szkoła

Wartość wsparcia finansowego w PLN 

Wysokość finansowego wkładu własnego w PLN
1. Technikum Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
w Zespole Szkół Nr 3
im. Stanisława Staszica  
we Włoszczowie
12 000,00 3 000,00

 

Realizacja Priorytetu 3 programu: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, Kierunek interwencji 3.2 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” ma na celu zwiększenie oferty biblioteki szkolnej poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) oraz lektur szkolnych, ułatwienie dostępu uczniów do książek oraz poprawę postrzegania pomieszczeń biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom dzięki zakupowi do nich nowych elementów wyposażenia wnętrz.

Priorytet 3 programu jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

baner_program_czytelnictwa2022 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności