Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2024 r.

W dniach 8 – 18 kwietnia 2024 r. na terenie Powiatu Włoszczowskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w godzinach 8.00 – 14.00 w budynku Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 42, 29-100 Włoszczowa).

Osoby stające przed Komisją proszone są o wchodzenie do budynku wejściem znajdującym się od strony ul. Koniecpolskiej.

Kwalifikacji wojskowej w 2024 r. podlegają:

1.  Mężczyźni urodzeni w 2005 r.

2. Mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Osoby, które w latach 2022-2023:

1)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

2)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej. 

4. Kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustaw dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

6. Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.  

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności