Powróć do: Nagrody Starosty

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,  mogą być przyznawane za osiągnięcia lub działalność twórczą, artystyczną, na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury, pielęgnowania i ochrony tradycji kultury regionalnej, które mają istotne znaczenie i przyczyniają się do wzbogacenia życia kulturalnego Powiatu Włoszczowskiego, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego. Działalność i osiągnięcia  muszą mieć charakter co najmniej ponadgminny.

Nagrody  mogą otrzymywać osoby fizyczne lub prawne, a także inne podmioty działające na terenie Powiatu Włoszczowskiego lub z nim związane, za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe. 

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września każdego roku. Wnioski należy składać w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (ul. Wiśniowa 10).

Szczegółowe regulacje dotyczące tej formy wyróżnienia zostały określone w uchwale Nr VII/53/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. - w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także określenia warunków i trybu ich przyznawania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31 maja 2019 r. pod poz. 2332. 

W latach 2002 - 2023 nagrodę Starosty Włoszczowskiego
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury otrzymali:

 

Lp.

Imię i nazwisko / Nazwa

Rok

1.

Adam Czopek

2002

2.

Zdzisław Purchała

2002

3.

Zbigniew Leoniak

2002

4.

Stanisław Janaczek

2002

5.

Krystyna Dąbrowska

2003

6.

Maria Dudkiewicz

2003

7.

Mieczysław Król

2003

8.

Agnieszka Szymczyk

2003

9.

Tadeusz Stolarski

2004

10.

Ks. Daniel Wojciechowski

2004

11.

Andrzej Kowalczyk

2004

12.

Mieczysław Guździoł

2004

13.

Władysława Jarmuda

2005

14.

Eugeniusz Pudło

2005

15.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

2006

16.

Chór „Niezastąpieni”

2006

17.

Zespół Ludowy „Złoty Kłos” z Secemina

2006

18.

Zespół Ludowy „Przepióreczka” z Żelisławic

2006

19.

Zespół Muzyczny „Dzierzgowianie” z Dzierzgowa

2006

20.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Dobromierz

2007

21.

Orkiestra Strażacka z Oleszna

2007

22.

Jan Chmielewski

2008

23.

Zygmunt Fatyga

2008

24.

Zespół Taneczny Mażoretek „Aplauz”

2008

25.

Zespół Ludowy „Stokrotki” z Czarncy

2008

26.

Ireneusz Gliściński

2009

27.

Violetta Łata

2009

28.

Powiatowa Kapela Włoszczowska

2009

29.

Czesław Malinowski

2010

30.

Marian Robak

2010

31.

Dominika Bałazińska

2010

32.

Małgorzata Kotulska

2010

33.

Stanisław Janaczek

2011

34.

Zespół Taneczny Mażoretek „Aplauz”

2011

35.

Artur Szczukocki

2011

36.

Katarzyna Wydra i Barbara Łepkowska - Plenerownia.
Studio projektów kulturalnych

2011

37.

Mieczysław Król

2012

38.

Agnieszka Malinowska

2012

39.

Ewa Napora

2012

40.

Leopold Kwapisz

2012

41.

Cezary Świetlicki

2013

42.

Hubert Bąk

2013

43.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy DK we Włoszczowie

2013

44.

Ryszard Kowalczyk

2013

45.

Bartłomiej Robak

2014

46.

Adam Czopek

2014

47.

Zespół FINIS MUNDI

2014

48.

Krzysztof Bałaziński

2014

49.

Ks. Daniel Wojciechowski

2015

50.

Teresa Ostrowska

2015

51.

Zbigniew Woldański

2015

52.

Iwona Dusza

2015

53.

Teresa Trepka

2015

54.

Roman Kaczmarek

2016

55.

Zdzisław Dudek

2016

56.

Chór Niezastąpieni

2016

57.

Paweł Rydz

2016

58.

Mieczysław Guździoł

2017

59.

Maria Dudkiewicz

2017

60.

Henryk Koza

2017

61.

Zespół Ludowy „Moskorzewianie”

2017

62.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Domu Kultury we Włoszczowie

2019

63.

Koło Gospodyń Wiejskich z Występ

2019

64.

Ewa Napora

2019

65.

Piotr Kuśmierczyk

2019

66.

Artur Frączek

2019

67.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rączki „Pokolenie Aktywnych”

2019

68.

Marek Klapa

2020

69.

Jarosław Dragan

2020

70.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie

2020

71.

Adam Szałowski

2020

72.

Łukasz Kopera

2020

73.

ks. prałat Zygmunt Pawlik

2020

74.

Teresa Kącka

2021

75.

Koło Gospodyń Wiejskich z Występ

2021

76.

 Zdzisław Purchała

2021

77.

Damian Piaszczyński

2021

78.

Powiatowa Kapela Włoszczowska

2021

79.

Teresa Ostrowska

2022

80.

Chór Niezastąpieni

2022

81.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Krasocinie

2022

82.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta we Włoszczowie

2022

83.

Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich we Włoszczowie

2022

84.

Anna Resiak

2023

85.

Andrzej Jaworski

2023

86.

Sylwester Roch Kowalski

2023

 

Pliki do pobrania:

Wniosek ws. przyznania nagrody kultura
Format: pdf, 187.69 kB
Uchwała Rady Powiatu nagroda kultura 2019
Format: pdf, 233.74 kB
Oświadczenie
Format: pdf, 233.6 kB
Klauzula informacyjna
Format: pdf, 606.17 kB