Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Spotkanie z projektantem hali sportowej przy I LO we Włoszczowie

Powiększ zdjęcie Spotkanie%20z%20projektantem%20hali%20sportowej%20przy%20I%20LO%20we%20Włoszczowie

W środę, 14 kwietnia br., w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się spotkanie dotyczące realizacji zadania pt. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej i kosztorysowej) na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie”.

Siatkarze podziękowali za wsparcie

Powiększ zdjęcie Od%20lewej%20stoją:%20Wicestarosta%20Łukasz%20Karpiński,%20Członek%20Zarządu%20Powiatu%20Włoszczowskiego%20Małgorzata%20Gusta,%20Starosta%20Włoszczowski%20Dariusz%20Czechowski,%20Dyrektor%20I%20LO%20Bożena%20Kaczor,%20Łukasz%20Michalski,%20Andrzej%20Urbański

W środę, 14 kwietnia br., ze Starostą Włoszczowskim Dariuszem Czechowskim, Wicestarostą Łukaszem Karpińskim, Członkiem Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzatą Gustą i Dyrektor I LO we Włoszczowie Bożeną Kaczor spotkali się lokalni pasjonaci siatkówki: Łukasz Michalski i Andrzej Urbański. Panowie w imieniu własnym i drużyn piłki siatkowej Hetman Włoszczowa podziękowali Zarządowi Powiatu i Dyrektor „ogólniaka” za wsparcie. Przekazali też pamiątkowe zdjęcia drużyny grającej w II lidze.

Podziękowanie dla mieszkańców Stojewska

Powiększ zdjęcie Mieszkańcy%20Stojewska%20podczas%20społecznej%20akcji%20sprzątania%20miejscowości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego pragnie podziękować Pani Sołtys Wioletcie Kupczyk oraz mieszkańcom miejscowości Stojewsko w gminie Krasocin, za wspaniałą inicjatywę jaką było posprzątanie śmieci z poboczy i rowów przy drodze powiatowej w Stojewsku.

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 70, 115, 84, 51, 52, 166, położonych w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bobrowska Wola w gminie Kluczewsko oraz jako działka Nr 181, położona w obrębie ewidencyjnym Bobrowska Wola w gminie Kluczewsko, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Gminie Kluczewsko zezwolenia na przeprowadzenie i ułożenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kluczewsko znak: B.6733.8.2019 z dnia 06.06.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowska Wola, Kolonia Bobrowska Wola i Miedziana Góra w Gminie Kluczewsko.

Święto Chrztu Polski

Powiększ zdjęcie

14 kwietnia obchodzone jest Święto Chrztu Polski poświęcone upamiętnieniu chrztu Polski, które datuje się na 14 kwietnia 966 r. Święto jest obchodzone po raz trzeci. Zostało ustanowione przez Sejm 22 lutego 2019 r. Ma na celu upamiętnienie tego ważnego w historii Polski wydarzenia, kluczowego dla rozwoju naszej Ojczyzny.

Z XXVI sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie Sesja%20Rady%20Powiatu%20Włoszczowskiego%20(zrzut%20z%20ekranu)

W poniedziałek, 12 kwietnia 2021 r., odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego. Radni brali udział w posiedzeniu zdalnie. Obrady były transmitowane na żywo w Internecie.

Oddali krew, zostali nagrodzeni

Powiększ zdjęcie Członek%20Zarządu%20Powiatu%20Włoszczowskiego%20Małgorzata%20Gusta%20wręcza%20upominek%20za%20udział%20w%20akcji%20honorowego%20oddawania%20krwi

W piątek, 9 kwietnia br., Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzata Gusta wręczyła pulsoksymetry i termometr bezdotykowy trzem z sześciu wylosowanych osób, które w okresie zimowo-wiosennym oddały krew podczas akcji honorowego oddawania krwi w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie.

Kolejny grant na zabezpieczenie włoszczowskiego Domu Pomocy Społecznej przed epidemią Covid-19

Powiększ zdjęcie

31 marca br. Powiat Włoszczowski podpisał z Województwem Świętokrzyskim umowę na udzielenie grantu w ramach projektu wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 pn.: „Bezpieczna Przyszłość” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Dzięki temu pensjonariusze i pracownicy włoszczowskiego DPS–u zostaną już po raz drugi wsparci w tym trudnym dla wszystkich czasie rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Powiększ zdjęcie

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - polskie święto państwowe uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 14 listopada 2007 r., w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

ARiMR przypomina: wnioski o dopłaty tylko przez internet

Powiększ zdjęcie

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Od tego roku do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej. Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych ARiMR.