Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Dokonano wizytacji dróg wojewódzkich nr 742 i 785

Powiększ zdjęcie

W dniu 17 kwietnia br. Zarząd Powiatu w osobach Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, Wicestarosta Łukasz Karpiński, Członkowie Zarządu: Małgorzata Gusta i Rafał Pacanowski wraz z Wójtem Gminy Kluczewsko Rafałem Pałką oraz Zastępcą Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej Świętokrzyskiego ZDW Dariuszem Wróblem dokonali wizytacji dróg wojewódzkich.

Cytobus ŚCO we Włoszczowie

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. przy Szpitalu Powiatowym we Włoszczowie będzie zaparkowany cytobus (mobilny gabinet położnej) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Zachęcamy mieszkanki powiatu włoszczowskiego do skorzystania z bezpłatnych (refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia) badań cytologicznych.

KOMUNIKAT

Powiększ zdjęcie

W związku z narastającymi przypadkami zatrucia pszczół i nasileniem stosowania środków ochrony roślin i mając na uwadze ograniczenie zatrucia pszczół, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że wykonujący zabiegi środkami ochrony roślin powinien zachować środki ostrożności.

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim

Powiększ zdjęcie

W dniu 16 kwietnia br. Zarząd Powiatu Włoszczowskiego spotkał się z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Panem Andrzejem Prusiem oraz Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Panią Renatą Janik.

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 859, położonej w obrębie ewidencyjnym Łachów gmina Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie firmie PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych kabli i urządzeń i ich konserwację.

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 380, położonej w obrębie ewidencyjnym Jeżowice gmina Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie firmie PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych kabli i urządzeń i ich konserwację.

Włoszczowa pamięta o zbrodni katyńskiej

Powiększ zdjęcie

12 kwietnia 2019 roku  we Włoszczowie odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę zbrodni katyńskiej i 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Powiat Włoszczowski reprezentowali Starosta Dariusz Czechowski, Wicestarosta Łukasz Karpiński oraz Członek Zarządu Powiatu Rafał Pacanowski.

Posiedzenie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych

Powiększ zdjęcie

W dniu 15 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, które prowadził Przewodniczący – Michał  Nasulewicz.

Wiceminister Anna Krupka z wizytą w naszym powiecie

Powiększ zdjęcie

W poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r., gościła w powiecie włoszczowskim Wiceminister Sportu i Turystyki Anna Krupka oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach Józef Cepil.

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Przypominamy, że na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 521, 522, 527 położonych w obrębie ewidencyjnym Łachów gmina Włoszczowa, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie firmie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN.