Środki unijne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

„Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego”

28 maja 2020 r. Powiat Włoszczowski podpisał umowę na realizację projektu p.n „Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020„ (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Całkowita wartość projektu: 2 110 546,22 zł
Wartość dofinansowania z EU: 1 793 957,28 zł
Wkład własny: 316 588,94 zł

 

8 lipca 2020

„e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego”

31 października 2018 r. Powiat Włoszczowski podpisał umowę na realizację projektu p.n.: „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 1 545 613,00  PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 454 212,99  PLN

Wartość dofinansowania z EU: 1 236 081,04  PLN

Okres realizacji: 2018 – 2020

„Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową”.

W dniu 24.05.2018 r. Powiat Włoszczowski podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowę Nr: 00015-6523.2-SW1310018/18 na dofinansowanie operacji pn.: „Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową”.

 

„Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”

16 marca 2018 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Umowę o dofinansowanie Projektu p.n.: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Powiat Włoszczowski jest partnerem przedsięwzięcia w zakresie przebudowy ul. Wiśniowej. Droga zostanie przebudowana i odwodniona.


„Głęboka Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”

18 grudnia 2017 r. Powiat Włoszczowski podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na przekazanie dotacji celowej na realizację projektu p.n.: „Głęboka Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno”

                         „Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno”

                          

                         „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

 

31 maja 2016 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł z Powiatem Włoszczowskim umowę o przyznaniu pomocy na operację pod nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-26
Data publikacji:2016-07-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9570