,,Czarniecki” na spotkaniu Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego - Powiat Włoszczowski

Powiat Włoszczowski

,,Czarniecki” na spotkaniu Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego

9 lutego 2018

1 lutego 2018 r. w Targach Kielce S.A. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego powołanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, w którym wzięła udział Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

W spotkaniu z dyrektorami szkół, nauczycielami i przedsiębiorcami uczestniczyli: senator PiS Krzysztof Słoń, poseł Maria Zuba, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa, Wiceprezydent Kielc Andrzej Sygut, przedstawiciele organów prowadzących i związków zawodowych.

Minister spotkała się z przedstawicielami szkół, w tym z przedstawicielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie: dyrektorem Markiem Ledwochem, wicedyrektorem Piotrem Suligą oraz uczennicami klasy II - III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Julią Skupin i Mileną Kowalczyk (pod merytoryczną opieką nauczyciela zawodu pani Barbary Czyżewskiej).

Pani Minister zaznaczyła, że jednym z priorytetów działań resortu jest promocja szkolnictwa branżowego oraz dobra organizacja doradztwa zawodowego. Działania podejmowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rzecz doradztwa zawodowego zaprezentowała Pani Ręnata Zaborek – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, koordynator ds. doradztwa zawodowego.

Rozmawiano o współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi oraz rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie świętokrzyskim.  Wiele ciekawych informacji na temat organizacji klas patronackich, wspierania szkół oraz prowadzenia kształcenia dualnego w technikach i szkołach branżowych przedstawili prelegenci - dyrektorzy i nauczyciele świętokrzyskich szkół.

Spotkanie było połączone z prezentacją szkół gastronomicznych województwa świętokrzyskiego. Podczas przerwy wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkół oraz degustacji przystawek i deserów serwowanych przez zaproszone placówki szkolne:

Więcej informacji na stronie internetowej:

kuratorium.kielce.pl/26217/spotkanie-zespolu-ds-rozwoju-szkolnictwa-zawodowego-z-udzialem-anny-zalewskiej-minister-edukacji-narodowej/

 

Źródło: ZSP nr 2 we Włoszczowie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-09
Data publikacji:2018-02-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:386