Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
6 lutego 2018

Fundacja „Wolność i Demokracja” w Warszawie, Fundacja „Wolne Dźwięki” w Warszawie oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSP nr 2 we Włoszczowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie zapraszają na VI edycję wydarzenia kulturalno-patriotycznego pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Włoszczowa – Klekot 2018”.

Patronat nad wydarzeniem objęli:

Starosta Włoszczowski - Jerzy Suliga

Burmistrz Gminy Włoszczowa - Grzegorz Dziubek

 

Podstawowe informacje dotyczące wydarzenia:

1. Cel

Celem biegu jest upamiętnienie i oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym z okazji przypadającego 1 Marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także popularyzacja sportu wśród lokalnej społeczności.

2. Termin, miejsce, trasa

Bieg odbędzie się w dniu 4 marca 2018 r. równocześnie na trzech dystansach: 1963m, 10 km (bieg dla cywilów) oraz 2 km (bieg militarny).**

Miejscem biegu jest teren wokół zbiornika wodnego KLEKOT koło Włoszczowy.
**Uczestnicy wersji militarnej występują w pełnym umundurowaniu polowym lub ćwiczebnym (mundur z długim rękawem, beret lub czapka polowa, buty krój wojskowy) z plecakiem w kolorze odpowiadającym umundurowaniu, o wadze 15 kg.

*Podczas rejestracji oraz po ukończeniu biegu przewidziane jest ważenie plecaków.

**Limit czasu na pokonanie trasy to 2 godziny !!!

3. Program imprezy:

10.00 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych,

11.15 – zakończenie wydawania pakietów startowych,

11.30 – przygotowanie do startu (ważenie plecaków/wersja militarna 10km),

12.00 – START biegu,

14.00 – przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegu,

14.30 – dekoracja zwycięzców biegu i zakończenie imprezy.

4. Warunki uczestnictwa w biegu

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat, przedstawią aktualnego zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożą własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.
**W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za okazaniem pozwolenia od rodziców.

Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

5. Zgłoszenie

Zgłoszenia przyjmowane są na email: tropemwilczymtlw@onet.pl


Prosimy w zgłoszeniu o podanie danych w następującej formie i kolejności:

NAZWISKO, IMIĘ, ADRES ZAMIESZKANIA, PESEL, nr telefonu (kontaktowy), RODZAJ BIEGU (1963m /lub/ 10 km cywilny /lub/ 2 km militarny), rozmiar koszulki S,M,L,XL.

*dane te są potrzebne m.in. do ubezpieczenia zawodnika


Termin nadsyłania zgłoszeń mija 23.02.2018 r. o godzinie 20:00 lub po osiągnięciu limitu uczestników.

W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, zgłoszenie zostaje anulowane.

Limit zgłoszonych osób: 130.

W przypadku wycofania się z biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej.

6. Opłata startowa


Opłatę startową należy uiścić przelewem na numer konta:


Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSP nr 2 we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40

92 85250002 0000 0010 6308 0004

tytuł wpłaty: Tropem Wilczym / nazwisko i imię zawodnika


Opłatę startową należy uiścić w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.

Opłata startowa wynosi 20 zł.
* Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wnoszą opłatę startową w wysokości 15 zł.
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy, pamiątkowy medal i koszulkę.

7. Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa.

Organizatorzy zapewniają na trasie biegu obecność ratownika medycznego.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom zawodów grupowe ubezpieczenie NNW.

Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.


*Pełna lista osób startujących zostanie opublikowana na stronie wydarzenia 24 lutego.
**Osoby niepełnoletnie przed startem w biegu dostarczają podczas rejestracji zgodę rodziców na udział w zawodach. Osoba, która nie będzie posiadać takiego oświadczenia nie zostanie dopuszczona do udziału w biegu. Wzór oświadczenia:


ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH


My niżej podpisani / Ja niżej podpisana (ny) wyrażam (my) zgodę na uczestnictwo naszego/ mojego dziecka …………………………………........... w zawodach sportowych „TROPEM WILCZYM, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, które odbędą się dnia 04.03.2018 roku we Włoszczowie – kąpielisko KLEKOT.

Jednocześnie oświadczam/-y, że stan zdrowia naszego/mojego dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach.

 
…......................... ........ ..........................                                             .......................... ..................
                    data i miejsce                                                            podpis rodziców (prawnych opiekunów)

 

 Więcej informacji na stronie internetowej: http://tropemwilczym.pl/bieg/wloszczowa/

 

Źródło: Rafał Pacanowski

Koordynator Biegu we Włoszczowie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-06
Data publikacji:2018-02-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:480