Marszałek z wizytą w Koniecznie

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 listopada 2017

W poniedziałek, 13 listopada br., odbył się odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno”. W ramach zadania przebudowano 2,53 km drogi. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Z uwagi na prace związane z przebudową drogi i z budową kanalizacji sanitarnej, zadanie było realizowane w dwóch etapach.

Zakres prac obejmował:

- poszerzenie nawierzchni do 6 metrów,

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni,

- wybudowanie chodnika dla pieszych w obszarze zabudowy,

- odwodnienie pasa drogowego w tym: przebudowę przepustu pod koroną drogi, przebudowę i budowę nowych przepustów pod zjazdami, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów przydrożnych, umocnienie skarpy rowu, wykonanie studzienek ściekowych przykrawężnikowych z przykanalikami,

- wykonanie wjazdów (obustronnie) na posesje przyległe (z kostki na posesje zabudowane oraz tłuczniowe na zjazdy w pola),

- wyregulowanie wysokościowo pokryw i włazów rewizyjnych urządzeń podziemnych,

- wybudowanie i przebudowanie zatok autobusowych i peronów przystankowych,

- przebudowanie parkingu w obrębie szkoły,

- przebudowanie odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami w przebudowanym pasie drogowym.

Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. z Kielc.

Łączna wartość inwestycji to 2 154 950,66 zł, w tym:

- środki pozyskane z Unii Europejskiej – 1 339 385,00 zł

- wkład własny Powiatu – 407 752,83 zł

- dotacja gminy Włoszczowa – 407 782,83 zł

W odbiorze drogi uczestniczyli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Starosta Włoszczowski Jerzy Suliga, Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Paweł Strączyński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Krzysztof Malinowski, Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek, Zastępca Burmistrza Sławomir Owczarek, Sołtys Konieczna Zbigniew Pasoń i Radny Rady Miejskiej Stefan Lesiak.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-13
Data publikacji:2017-11-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:333