Rozmawiali o cyberprzemocy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
11 kwietnia 2017

W dniu 10 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbyło się spotkanie profilaktyczne „Aktualne zagrożenia z zakresu cyberprzemocy. Przeciwdziałanie zachowaniom autoagresywnym wśród dzieci i młodzieży”.

Organizatorami spotkania było Kuratorium Oświaty w Kielcach i Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego, koneckiego i pińczowskiego.

Zgromadzonych przywitał Wicestarosta Zbigniew Krzysiek, następnie głos zabrała Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Renata Rabczyńska, która otworzyła spotkanie.

W dalszej kolejności uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów:

- „Zagrożenia związane z cyberprzemocą – czynniki ryzyka i sygnały ostrzegawcze”;

- „Praktyczne spojrzenie na problemy młodzieży – samookaleczanie się i cyberprzemoc”.

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-04-11
Data publikacji:2017-04-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:407