Powiat Włoszczowski rozpoczyna realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – Granty”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 listopada 2022

Powiat Włoszczowski podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach której pozyskał grant o wartości 205 000,00 zł. Łączna wysokość wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia wynosi 246 940,00zł.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie oraz jednostki organizacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wsparcie finansowe jednostek w spełnieniu wymogów dostępności, określonych w Ustawie o dostępności z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).

W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej. W przypadku dostępności architektonicznej zaplanowano wymianę drzwi wejściowych w budynku starostwa Powiatowego, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie oraz Zarządzie Dróg Powiatowych we Włoszczowie. W ramach dostępności cyfrowej zaplanowano dostosowanie stron internetowych Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W przypadku zadań komunikacyjno – informacyjnym zaplanowano następujące działania: przygotowanie kart informacyjnych, aby ułatwić i usprawnić korzystanie z usług Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, zakup pętli indukcyjnej na bieżące potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, zakup tabliczek informacyjnych w języku brajla do budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie i do budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie  oraz zakup udźwiękowionego terminala informacyjnego na parter do budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Podczas realizacji przedsięwzięcia, grantobiorca będzie korzystał z usług doradczych eksperta w dziedzinie dostępności.

Stworzenie przestrzeni pozbawionej barier na pewno przyczyni się do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, gdyż umożliwi im samodzielne korzystanie z usług administracyjnych świadczonych w naszym urzędzie oraz w jednostkach powiatowych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-25
Data publikacji:2022-11-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:183