OŚWIADCZENIE

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 grudnia 2020

W dniu 4.12.2020 r. rzecznik prasowy Urzędu Gminy Włoszczowa, powołując się na informacje red. Dominika Masieraka z TVP 3 Kielce, poinformowała na stronie Gminy Włoszczowa o przywróceniu w ciągu najbliższych tygodni przyjęć pacjentów z innymi schorzeniami (nie COVID-19) do włoszczowskiego szpitala. W związku z tym artykułem informujemy mieszkańców powiatu, że nadal obowiązuje decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada br. znak: PSZ.VIII.967.257.2020 w sprawie polecenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w ramach II poziomu zabezpieczenia świadczeń, realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Żadna nowa decyzja w tej sprawie nie została wydana, nie jest też prowadzona w tej sprawie żadna korespondencja z urzędem Wojewody.

W odniesieniu do błędnych lub nieprecyzyjnych informacji zawartych w ww. artykule wyjaśniamy:

  • w stosunku do Szpitala Powiatowego we Włoszczowie nieuprawnione i nieuzasadnione jest używanie sformułowania „tymczasowy”, Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II funkcjonuje w oparciu o dotychczasowe podstawy prawne, a decyzją Wojewody zostało mu jedynie powierzone zadanie polegające na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach II poziomu zabezpieczenia,
  • jedyna umowa, jaką ma zawarty samorząd Powiatu z Wojewodą w związku realizacją przez włoszczowski szpital zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19, została podpisana w dniu 26.11.2020 r. i dotyczy wyłącznie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 500.000,- zł na realizację zadania pn. Rozbudowa instalacji tlenowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II. Umowa ta nie dotyczy finansowania żadnych innych kosztów, w tym kosztów zatrudnienia personelu, pracownicy szpitala są finansowani, tak jak dotychczas, ze środków przekazywanych ZOZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • z pracownikami włoszczowskiego ZOZ nie są zawierane dodatkowe umowy w związku ze zmianą profilu szpitala, nie ma takiego obowiązku.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie decyzje o zmianach w zakresie funkcjonowania naszego szpitala będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronach Powiatu i ZOZ Włoszczowa.

 

Zarząd Powiatu                                                           Dyrektor

              Włoszczowskiego                                          Zespołu Opieki Zdrowotnej

                                                                                     we Włoszczowie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-04
Data publikacji:2020-12-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:166