Powiat Włoszczowski wsparł gminy w walce z COVID - 19

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 października 2020

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci nieodpłatnego przekazania środków ochrony osobistej dla Gmin Powiatu Włoszczowskiego. Środki zostały zakupione w ramach projektu realizowanego przez Powiat Włoszczowski pn. „Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego”.

We wtorek, 13 października br., Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, Wicestarosta Łukasz Karpiński i Skarbnik Powiatu Agnieszka Górska w obecności Członek Zarządu Powiatu Małgorzaty Gusty podpisali z wójtami i burmistrzem umowy określające szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej.

Gminy otrzymały lub otrzymają w najbliższych dniach: gogle ochronne, kombinezony ochronne, maski medyczne jednorazowe i maski ochronne FFP Z KN 95 bez wentyla, osłony na buty, przyłbice ochronne, rękawice ochronne lateksowe i nitrylowe, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, fartuchy chirurgiczne, fartuchy flizelinowe jednorazowe i ręczniki jednorazowego użytku listkowe - zgodnie z wcześniej zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Gminy otrzymają środki ochrony osobistej o następującej wartości:

 • Gmina Kluczewsko - o łącznej wartości 15 253,13 zł. Gmina przeznaczy pomoc dla:
          - Urzędu Gminy Kluczewsko o wartości  9 435,15 zł
          - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku o wartości 1200,19 zł
          - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku o wartości 1 657,33 zł
          - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczewsku o wartości 1 480,23 zł
          - Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu o wartości 1 480,23 zł
 • Gmina Krasocin - o łącznej wartości 22 737,09 zł. Gmina przeznaczy pomoc dla:
          - Urzędu Gminy w Krasocinie o wartości 10 203,68 zł
          - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie o wartości 4 272,05 zł
          - Ośrodka Zdrowia w Bukowie o wartości 4 272,05 zł
          - Ośrodka Zdrowia w Olesznie o wartości 3 989,31 zł
 • Gmina Moskorzew - o łącznej wartości 9 338,70 zł. Gmina przeznaczy pomoc dla:
          - Urzędu Gminy Moskorzew o wartości 6 618,54 zł
          - Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewicach o wartości 1 360,08 zł
          - Ochotniczej Straży Pożarnej w Moskorzewie o wartości 1 360,08 zł
 • Gmina Radków - o łącznej wartości 23 595,75 zł. Gmina przeznaczy pomoc dla:
          - Urzędu Gminy w Radkowie o wartości 6 821,30 zł
          - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie o wartości 9 277,55 zł
          - Ochotniczej Straży Pożarnej w  Radkowie o wartości 3 748,45 zł
          - Ochotniczej Straży Pożarnej w  Kossowie o wartości 3748,45 zł
 • Gmina Secemin - o łącznej wartości 13 255,47 zł. Gmina przeznaczy pomoc dla:
          - Urzędu Gminy Secemin o wartości 11 224,08 zł
          - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie o wartości 776,13 zł
          - Ochotniczej Straży Pożarnej w Seceminie o wartości 418,42 zł
          - Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach o wartości 418,42 zł
          - Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach o wartości 418,42 zł
 • Gmina Włoszczowa - o łącznej wartości 24193,84 zł. Gmina przeznaczy pomoc dla:
          - Urzędu Gminy Włoszczowa o wartości 4 476,27 zł
          - Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie o wartości 3 289,87 zł
          - Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarncy o wartości 5 475,90 zł
          - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzelowie o wartości 5475,90 zł
          - Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wiśniowej o wartości 5 475,90 zł

Całkowita wartość projektu realizowanego przez Powiat Włoszczowski wynosi 2 110 546,22 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 1 793 957,28 zł, natomiast wkład własny Powiatu 316 588,94 zł.

- Z dnia na dzień słyszymy o powiększającej się liczbie chorych na koronawirusa w naszym kraju. Również w naszym powiecie liczba chorych rośnie. Dlatego tak ważne jest zachowanie zasad higieny i dystansu społecznego. Cieszę się, że dzięki realizowanemu przez Powiat Włoszczowski projektowi mogliśmy zakupić środki ochrony osobistej dla Urzędów Gmin i wskazanych przez nie jednostek i instytucji. Z pewnością przyczynią się one do poprawy bezpieczeństwa pracowników i osób korzystających z ich pomocy – powiedział Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski.

 

Projekt pn. „Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego” jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Oś Priorytetowa 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-15
Data publikacji:2020-10-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:137