Blisko dwa miliony złotych otrzymał Powiat Włoszczowski na walkę z koronawirusem - Powiat Włoszczowski

Powiat Włoszczowski

Blisko dwa miliony złotych otrzymał Powiat Włoszczowski na walkę z koronawirusem

29 maja 2020

Powiat Włoszczowski podpisał w dniu 28.05.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę o wartości 2 110 546, 22 na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 na terenie powiatu włoszczowskiego poprzez wsparcie podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią i prowadzących działania w kierunku łagodzenia jej skutków. Umowę sygnowali Marszałek Województwa Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik, Powiat Włoszczowski reprezentowali Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, Wicestarosta Łukasz Karpiński, Skarbnik Powiatu Agnieszka Górska oraz członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzata Gusta i radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski.

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie złożyło w ubiegłym tygodniu wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, pn.: „Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego”. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną, a jego całkowita wartość to 2 110 546,22 zł z czego 85% stanowi dofinansowanie z UE (1 793 957,28 zł), pozostałe 15 % to wkład własny. W ramach projektu Powiat Włoszczowski przewidział wsparcie dla 32 jednostek świadczących usługi zdrowotne i społeczne na naszym terenie. Wśród nich będą m.in.:
- Starostwo Powiatowe we Włoszczowie,
- Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie,
- Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie,
- Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna we Włoszczowie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie,
- Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włoszczowie,
- Świętokrzyska Kolumna Pogotowia Ratunkowego we Włoszczowie,
- Zespoły Szkół nr 2 i 3 oraz I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie.
Środki trafią również do Urzędów Gmin Włoszczowa, Krasocin, Kluczewsko, Secemin, Radków i Moskorzew, które rozdysponują otrzymane wsparcie swoim jednostkom. Wsparcie obejmować będzie zaopatrzenie w materiały ochrony osobistej (m.in.: maski, kombinezony, przyłbice, rękawiczki, itp.), zabezpieczenie stanowisk pracy, zakup sprzętu i środków do dezynfekcji oraz wiele innych materiałów, których potrzebę zgłosiły zainteresowane jednostki. Projekt będzie realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 roku.
- „Dziękuję bardzo Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za przyznane wsparcie, dzięki któremu możemy pomóc jednostkom z terenu naszego powiatu” – mówi Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski - „Dzięki pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego środkom chcemy ograniczyć występowanie ognisk epidemicznych COVID - 19 na obszarze powiatu. Mamy nadzieję, że nasze wzmożone działania prewencyjne zapewnią prawidłową ochronę mieszkańców, ograniczą absencję chorobową w przypadku zakażeń lub kwarantanny”.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-29
Data publikacji:2020-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:268