Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 marca 2020

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania na podstawie art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do udostępnienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 405, położonej we Włoszczowie w obrębie 02, której stan prawny jest nieuregulowany, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia oraz słupa średniego napięcia w związku z realizacją inwestycji: „PBW przebudowa linii napowietrznej SN Włoszczowa – Kluczewsko od słupa nr 67 do PO Międzylesie, gm. Włoszczowa (etap II) – Kielce gm. Włoszczowa”.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia (tj. od 27 lutego do 27 kwietnia 2020 r.) do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte przez Starostę Włoszczowskiego postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do udostępnienia niniejszej nieruchomości.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-25
Data publikacji:2020-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:144