„e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 grudnia 2018

31 października 2018 r. Powiat Włoszczowski podpisał umowę na realizację projektu p.n.: „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 1 545 613,00  PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 454 212,99  PLN

Wartość dofinansowania z EU: 1 236 081,04  PLN

Okres realizacji: 2018 – 2021

Projekt dotyczy :

  1. Rozwoju funkcjonującego w powiatach objętych niniejszym opracowaniem Systemu Informacji o terenie oraz utworzenia nowych e-usług o stopniu dojrzałości co najmniej 3, zorientowanych na mieszkańców, przedsiębiorców, administrację publiczną, inne instytucje oraz podniesienia dojrzałości e-usług już istniejących.
  2. Harmonizacji, aktualizacji i budowy baz danych BDOT500 oraz GESUT w celu ich udostępniania w ramach e-usług, o których mowa w punkcie 1.
  3. Zapewnieniu, w celu ciągłości świadczenia e-usług, bieżącej digitalizacji opracowań geodezyjnych, przyjmowanych do PZGiK, poprzez zapewnienie, w ramach projektu, stosownych narzędzi systematyzujących i automatyzujących proces cyfryzacji, porządkowania i zasilania baz danych w digitalizowane materiały.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-20
Data publikacji:2018-12-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:4542