Zapraszamy do udziału w konkursie „Smog wrogiem człowieka”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 września 2019

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zaprasza do udziału w Powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem: Smog wrogiem człowieka organizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Celem konkursu jest m.in. zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką smogu i konsekwencji z nim związanych; rozpowszechnienie akcji mającej na celu poprawę środowiska naturalnego i uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza; zachęcenie do przedstawienia swoich wizji oraz rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań problematyką ochrony środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu substancji szkodliwych na zdrowie oraz komfort życia; rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną; uwrażliwienie na problemy związane z jakością powietrza i pięknem najbliższej okolicy oraz rozwijanie umiejętności ich obserwacji i interpretacji przez plastykę, zabawę i wykorzystanie kreatywności, zdolności twórczych i oryginalności dzieci i młodzieży.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat i będzie przeprowadzony jednoetapowo w trzech kategoriach wiekowych. Zostanie przeprowadzony w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie. W jego wyniku zostaną wyłonieni laureaci konkursu. Laureaci I, II, III miejsca z każdej z trzech kategorii wiekowych zostaną nagrodzeni.     

Zakres merytoryczny konkursu oraz szczegółowe warunki uczestnictwa określa Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem Smog wrogiem człowieka. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że w konkursie będą oceniane wyłącznie prace spełniające wymogi określone w ww. regulaminie.

Mamy nadzieję, iż przy Państwa pomocy i zaangażowaniu możliwe będzie rozbudzenie zainteresowań młodzieży tematyką konkursu, co zaowocuje, w szczególności, pogłębieniem wiedzy o ochronie środowiska oraz podniesieniem świadomości i kultury ekologicznej młodego pokolenia.

Prace z etapu szkolnego konkursu należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r. do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa – II piętro, pok. 315, tel. 41/3944975, 504754122.

Z uwagi na planowane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach prosimy o dotrzymanie terminów określonych w Regulaminie .

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-02
Data publikacji:2019-09-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:845