Podsumowanie kadencji 2014–2018 Rady Powiatu Włoszczowskiego - Powiat Włoszczowski

Powiat Włoszczowski

Podsumowanie kadencji 2014–2018 Rady Powiatu Włoszczowskiego

5 października 2018

Starosta Włoszczowski Jerzy Suliga podsumował dobiegającą końca kadencję 2014 – 2018 jako niezwykle pracowitą i pełną wyzwań dla Rady Powiatu Włoszczowskiego. Szczególny nacisk położono na poprawę infrastruktury drogowej. Na inwestycje drogowe w ostatnich czterech latach przeznaczono ponad 30 milionów złotych, z czego z budżetu powiatowego wydano około 8 milionów, a pozostała kwota (ponad 20 milionów złotych) to dotacje i pozyskane przez Powiat zewnętrzne środki pomocowe. Dzięki temu udało się wyremontować i przebudować prawie 48 kilometrów dróg powiatowych.

 Dziś nowymi nawierzchniami na naszych drogach mogą cieszyć się kierowcy i mieszkańcy korzystający z odcinków dróg:

- Budżet państwa – 2 166 521,00 zł  

- Powiat Włoszczowski – 1 162 509,02  zł

- Gmina Krasocin – 1 007 423,35 zł

- Budżet państwa - 1 438 579,00 zł

- Powiat Włoszczowski – 715 812,32  zł

- Gmina Kluczewsko – 149 259,00 zł

- Gmina Secemin –  478 488,00 zł

- Gmina Radków – 95 583,00 zł

- Budżet państwa  -  2 681 770,00 zł

- Powiat Włoszczowski – 1 811 695,86 zł

- Gmina Włoszczowa – 150 000,00 zł

- Gmina Krasocin –  720 076,00 zł

- Budżet państwa  -  140 393,00 zł  

- Powiat Włoszczowski – 35 099,19 zł

- Budżet państwa  -  340 305,00 zł  

- Powiat Włoszczowski – 113 937,94 zł

- Budżet państwa - 476 048,00 zł  

- Powiat Włoszczowski – 119 013,21 zł

-Budżet państwa  – 1 399 308,00 zł,

- Powiat Włoszczowski – 694 654,74 zł

-Budżet państwa    – 747 570,00 zł,

- Powiat Włoszczowski –  373 785,61 zł

- Gmina Włoszczowa – 373 785,61 zł

- Budżet państwa  -  127 113,00 zł  

- Powiat Włoszczowski –15 889,20 zł

- Gmina Włoszczowa –15 889,20 zł

- Budżet państwa  – 887 627,00 zł,

- Powiat Włoszczowski  – 446 433,52 zł

- Gmina Kluczewsko – 156 584,19 zł,

- Gmina Radków –  127 432,78 zł.

- Gmina Włoszczowa – 127 432,78 zł

- Środki z Unii Europejskiej  – 1 339 385,00 zł,

- Powiat Włoszczowski  – 413 830,00 zł

- Gmina Włoszczowa – 413 830,00 zł

- Budżet państwa  –  1 359 301,00 zł,

- Powiat Włoszczowski – 679 650,79 zł

- Gmina Włoszczowa  – 679 650,78 zł,  

- Budżet państwa  –  1 645 256,00 zł,

- Powiat Włoszczowski -   – 822 628,02 zł

- Gmina Krasocin  – 822 628,02 zł,   

- Powiat Włoszczowski – 204 004,73 zł

- Powiat Włoszczowski – 239 630,02 zł

- Gmina Secemin – 239 630,01 zł,

- Powiat Włoszczowski – 135 651,28 zł

- Gmina Moskorzew – 50 000,00 zł

- Powiat Włoszczowski – 123 849,63 zł

- Gmina Krasocin  –123 849,63 zł,   

- Powiat Włoszczowski – 372 794,05zł

- Gmina Secemin – 100 000 zł

- Powiat Włoszczowski –203 476,34  zł

- Gmina Kluczewsko  –202 500,00 zł

- Powiat Włoszczowski – 67 866,86 zł

- Gmina Włoszczowa – 30 000,00 zł

- Nadleśnictwo Włoszczowa – 70 000,00 zł

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych, przy udziale finansowym gminy Krasocin i Moskorzew  zrealizował trzy drogowe zadania inwestycyjne o łącznej wartości robót 551 998 zł, polegające na przebudowie dróg: Kozia Wieś (1,10 km), Tarnawa Góra (0,930 km), Chlewska Wola – Damiany (0,350 km).

Dodatkowo powstało prawie 3 kilometry nowych chodników dla pieszych, m.in. przy ul. Mleczarskiej i Sobieskiego we Włoszczowie, ul. Leśnej w Dobromierzu, w Gruszczynie, Skorkowie, Bebelnie, Łachowie, Tarnawej Górze i Kurzelowie. Oprócz inwestycji w nową infrastrukturę drogową prowadzone były bieżące prace remontowe pozostałych odcinków dróg i chodników na terenie powiatu. Wiele odcinków drogowych wymagało przeprowadzenia prac odwodnieniowych, które wykonano, m.in. w Woli Kuczkowskiej i Czaryżu. Na same remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego masą bitumiczną, emulsją i grysami wydaliśmy ponad 600 000,00 zł. Wykonano pierwszy etap przebudowy wiaduktu nad torami CMK w ciągu drogi Żeleźnica – Oleszno oraz w Woli Wiśniowej przebudowano skrzyżowanie i zamontowano progi zwalniające.

Należy pamiętać, że zadaniami bezpośrednio związanymi z prowadzonymi inwestycjami drogowymi są nie tylko roboty budowlane, to również przygotowanie i opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej, bez której nie byłoby możliwe przystąpienie do prac. Na opracowanie takiej dokumentacji wydaliśmy ponad pół miliona złotych. W ramach tych wydatków przygotowano dokumentację nie tylko pod zrealizowane i bieżące, ale również pod przyszłe inwestycje powiatu, jak przebudowa drogi powiatowej w Cieślach, odcinka Dzierzgów – Moskorzew, Konieczno – Modrzewie – Dołowatka. Powiat partycypował również w kosztach sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadań polegających na budowie ronda na ul. Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego oraz ulicy Jędrzejowskiej, której remont już trwa. W ramach programu rewitalizacji pozyskaliśmy również środki na odwodnienie i przebudowę ul. Wiśniowej we Włoszczowie.

Obok poprawy stanu dróg powiatowych równie ważnym wyzwaniem podjętym przez Zarząd Powiatu była decyzja o termomodernizacji budynków dwóch włoszczowskich Zespołów Szkół: ZSP nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego oraz ZSP nr 3 im. Stanisława Staszica. Na tę ważną inwestycję udało się pozyskać ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania. Szkoły zostaną docieplone, zyskają nowe elewacje, wymienione zostaną okna, kaloryfery i cała instalacja ciepłej wody użytkowej, do której przygotowania zainstalowane zostaną kolektory słoneczne. W ZSP nr 2 kotły węglowe zostaną zastąpione ekologicznymi piecami gazowymi wspomaganymi przez pompy ciepła. Budynki już zmieniły się nie do poznania, jeśli chodzi o estetykę, a użytkownicy zapewne już niebawem odczują pozytywne zmiany i nowy komfort cieplny. Najważniejszym jednak aspektem tego przedsięwzięcia będzie oszczędność kosztów i ochrona środowiska.

Wartość całkowita inwestycji to 5 166 028,83 zł, w tym środki pomocowe z Unii Europejskiej – 3 553 974,59 zł, zaś 1 612 054,24 zł to środki powiatu.  

Ostatnie lata to również inne inwestycje w placówkach i instytucjach oświatowych, które mi podlegają. Na zadania inwestycyjno - remontowe przeznaczyliśmy prawie 250 000,00 zł.

W Zespole Opieki Zdrowotnej udało się zrealizować niezwykle ważne dla włoszczowskiego szpitala zadanie, jakim była budowa lądowiska dla śmigłowców i remont oddziału Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o wartości ponad 6 milionów złotych. Udało się tego dokonać dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z EFRR, które wynosiło 5 018 031,95 zł. Powiat Włoszczowski dołożył 1 288 957,00 zł, pozostałą część kosztów pokrył szpital. Inwestycja była niezwykle ważną ze względu na dostosowanie placówki do wszystkich obowiązujących standardów oraz potrzebę szybkiego i sprawnego niesienia pomocy osobom poszkodowanym i chorym. Zakupiono również nowy ambulans sanitarny wraz z niezbędnym osprzętem, który służy naszym mieszkańcom od ponad dwóch lat.

Tak wiele zadań udało się w tej kadencji wykonać głównie dzięki dobrej współpracy samorządów wszystkich szczebli, co przełożyło się bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców powiatu włoszczowskiego – za co serdecznie dziękuję. 

                                                                                   Jerzy Suliga

                                                                                  Starosta Włoszczowski

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie Nowa elewacja budynku ZSP nr 3 we Włoszczowie

  Nowa elewacja budynku ZSP nr 3 we Włoszczowie

 • Powiększ zdjęcie Nowa elewacja budynku ZSP nr 2 we Włoszczowie

  Nowa elewacja budynku ZSP nr 2 we Włoszczowie

 • Powiększ zdjęcie Ulica 1-go Maja we Włoszczowie po przebudowie

  Ulica 1-go Maja we Włoszczowie po przebudowie

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Włoszczowa

  Uroczyste otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Włoszczowa

 • Powiększ zdjęcie Lądowisko dla śmigłowców przy ZOZ Włoszczowa

  Lądowisko dla śmigłowców przy ZOZ Włoszczowa

 • Powiększ zdjęcie Przebudowany odcinek drogi powiatowej Marchocice – Secemin

  Przebudowany odcinek drogi powiatowej Marchocice – Secemin

 • Powiększ zdjęcie Przebudowany wiadukt nad torami CMK w ciągu drogi Żeleźnica – Oleszno

  Przebudowany wiadukt nad torami CMK w ciągu drogi Żeleźnica – Oleszno

 • Powiększ zdjęcie Przebudowany odcinek drogi powiatowej Zabrody – Oleszno

  Przebudowany odcinek drogi powiatowej Zabrody – Oleszno

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie przebudowanej ul. Przedborskiej we Włoszczowie

  Uroczyste otwarcie przebudowanej ul. Przedborskiej we Włoszczowie

 • Powiększ zdjęcie Przebudowany odcinek drogi powiatowej Radków – Kossów

  Przebudowany odcinek drogi powiatowej Radków – Kossów

 • Powiększ zdjęcie Odbiór przebudowanej drogi powiatowej w miejscowości Tarnawa Góra

  Odbiór przebudowanej drogi powiatowej w miejscowości Tarnawa Góra

 • Powiększ zdjęcie Przebudowana droga powiatowa Kozia Wieś – Rudka

  Przebudowana droga powiatowa Kozia Wieś – Rudka

 • Powiększ zdjęcie Odbiór przebudowanej drogi powiatowej na odcinku Kąty – droga powiatowa Nr 0229T

  Odbiór przebudowanej drogi powiatowej na odcinku Kąty – droga powiatowa Nr 0229T

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej Kurzelów – Komparzów

  Uroczyste otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej Kurzelów – Komparzów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-05
Data publikacji:2018-10-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:742