„Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
26 marca 2018

16 marca 2018 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Umowę o dofinansowanie Projektu p.n.: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Powiat Włoszczowski jest partnerem przedsięwzięcia w zakresie przebudowy ul. Wiśniowej. Droga zostanie przebudowana i odwodniona.


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 22 614 829,93PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 21 316 948,00PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 13 490 766,23 PLN

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 1 766 444,83 PLN

Okres realizacji: 2014 - 2020

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

1) Zagospodarowanie terenu w środku Rynku (Plac Wolności) – z przeznaczeniem na cele społeczne przez utworzenie spójnej i estetycznej przestrzeni publicznej poprzez wymianę nawierzchni, wyposażenie terenu w infrastrukturę społeczną, montaż elementów małej architektury, montaż zabezpieczeń terenu zwiększających bezpieczeństwo użytkowników;

2) Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1;

3) Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2;

4) Termomodernizacja Domu Kultury;

5) Rozbudowa Domu Kultury we Włoszczowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego;

6) Zagospodarowanie terenu przyległego do kompleksu sportowo-rekreacyjnego – stworzenie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej, rodzinnego miejsca rekreacji – strefy piknikowej;

7) Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na os. Brożka, os. Broniewskiego, os. Armii Krajowej oraz przy ul. Wiśniowej – wraz z zasypaniem składów opału oraz montaż altan śmietnikowych;

8) Uzupełnienie i usprawnienie systemu monitoringu;

9) Przebudowa drogi ul. Wiśniowej;

10) Budowa kanalizacji deszczowej na os. Brożka;

11)  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zabytkowego budynku starej plebanii;

12)  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa poprzemysłowego budynku byłego magazynu z uzupełnieniem o funkcje użyteczności społeczno-publicznej i gospodarczej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-26
Data publikacji:2018-03-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:3033