Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Ogłoszenie

Powiększ zdjęcie

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  w/w ustawy, kandydatów do składu komisji, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj

Uwaga! Zmiana harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych we Włoszczowie

Powiększ zdjęcie

Informujemy o zmianie harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych we Włoszczowie. Prosimy o zapoznanie sie z harmonogramem udostepnionym poniżej.

Konkurs „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

Powiększ zdjęcie

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” jest organizowana pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy oraz patronatem medialnym TVP Info. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Uroczystość Nadania Nowego Sztandaru dla OSP Ostrów

Powiększ zdjęcie Poświęcenie%20nowego%20sztandaru%20OSP%20Ostrów

W ostatnią niedzielę sierpnia tj. w dn. 29.08.2021r. odbyła się Uroczystość Nadania Nowego Sztandaru dla OSP Ostrów, który zastąpił dotychczasowy Sztandar z 1936r. O godz. 12.00 w czasie  Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Doroty i Św. Tekli w Krasocinie, oprócz Sztandaru dla OSP Ostrów został poświęcony również nowy samochód strażacki - Renault Traffic, pozyskany ze Straży Granicznej za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. W imieniu Zarządu Powiatu Włoszczowskiego pamiątkowy grawerton na ręce strażaków z Ostrowa przekazał Wicestarosta Włoszczowski Łukasz Karpiński.

Odcinek drogi w Lipiu w gminie Krasocin już wyremontowany

Powiększ zdjęcie Wyremontowany%20odcinek%20drogi%20w%20Lipiu%20w%20gninie%20Krasocin
Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie przeprowadził procedurę przetargową  na wykonanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej  nr 0263T w miejscowości Lipie" i  wyłonił wykonawcę robót, z którym w dniu 30.06.2021r. podpisał umowę na wykonanie ww. zadania. Wykonawcą robót był  ALBUD Sp. z o.o.  z Oblęgorka. W dniu  24.08.2021 r. odbył się odbiór wyremontowanego 150 metrowego odcinka. Koszt  wykonanych robót wyniósł 46 863,00 zł (brutto) i w całości sfinansowany został z dotacji Urzędu Gminy Krasocin.

Zaproszenie na X edycję akcji Narodowego Czytania realizowanej przez Biuro Wojewody Świętokrzyskiego

Powiększ zdjęcie
Popularyzacja sztuki i kultury polskiej to jedno z najcenniejszych działań dla całego narodu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką zainicjowali jubileuszową X edycję akcji Narodowego Czytania. W roku 2021 wybranym utworem jest „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
Wojewoda Świętokrzyski zwraca się z prośbą o udostępnienie linków do stron internetowych na których w sobotę 4 września br. zamieszczony zostanie spot z fragmentem lektury zrealizowanym przez Biuro Wojewody Świętokrzyskiego.

Od 1 września 2021 r. KGW mogą składać wnioski o pomoc na koszty działalności statutowej

Powiększ zdjęcie
W terminie od dnia 1 września 2021 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2021 r. przeznaczonej na realizację celów statutowych kół.
Pomoc jest kontynuacją pomocy udzielanej kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, która była udzielana od 2018 r.
Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2021 roku ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2021 r. wynosi 70.000.000 zł.
Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Powiat Włoszczowski na dożynkach wojewódzkich będzie reprezentował wieniec z gminy Secemin

Powiększ zdjęcie Komisja%20Konkursowa%20z%20wieńcem%20z%20gminy%20Secemin

W dniu dzisiejszym powołana przez Starostę Włoszczowskiego Komisja wyłoniła wieniec dożynkowy, który będzie reprezentował nasz powiat na XXI Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich w Kielcach 12 września br. Będzie to wieniec wykonany przez Zespół Ludowy „Złoty Kłos” z Secemina. Pomimo, iż w tym roku nie organizowano dożynek gminnych, do etapu powiatowego zgłoszono 4 wieńce z gmin: Krasocin, Włoszczowa, Secemin i Radków. Komisja złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego, Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokonała oceny każdego wieńca we wskazanym przy zgłoszeniu miejscu.

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 we włoszczowskich szkołach ponadpodstawowych

Powiększ zdjęcie Wnętrze%20kościoła%20Wniebowzięcia%20NMP%20we%20Włoszczowie

1998 uczniów, uczęszczających do 66 oddziałów, rozpoczyna dziś naukę w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski. W mszach świętych odprawionych z tej okazji w miejscowych kościołach parafialnych uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i poczty sztandarowe, a także przedstawiciele władz samorządowych naszego Powiatu – starosta włoszczowski Dariusz Czechowski i wicestarosta Łukasz Karpiński.

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w szkołach ponadpodstawowych miała uroczysty charakter, niemniej odbyła się ona w warunkach respektujących ograniczenia związane z nadal aktualnym zagrożeniem epidemicznym.

1 września rocznicą niemieckiej agresji na Polskę

Powiększ zdjęcie Starosta%20Włoszczowski%20Dariusz%20Czechowski,%20Wicestarosta%20Łukasz%20Karpiński%20oraz%20delegacja%20Związku%20Żołnierzy%20NSZ%20składa%20wiązankę%20przed%20kamieniem%20z%20tablicą%20poświęconą%20pamięci%20Bohaterów%20–%20mieszkańców%20ziemi%20włoszczowskiej

W związku z przypadającą 1 września rocznicą niemieckiej agresji na Polskę, starosta Dariusz Czechowski i wicestarosta Łukasz Karpiński oraz przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, złożyli kwiaty i zapalili znicze przed kamieniem z tablicą poświęconą pamięci Bohaterów – mieszkańców ziemi włoszczowskiej, znajdującym się przed budynkiem Starostwa. Zapalili również znicze w miejscach upamiętniających ofiary wojny i okupacji oraz powojennych represji i komunistycznego zniewolenia, usytuowanych na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie.