Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Informacja dla klientów Urzędu Skarbowego

Powiększ zdjęcie

Planujesz wizytę w Urzędzie Skarbowym? Umów dogodny termin przez stronę internetową: podatki.gov.pl, telefonicznie lub osobiście w punkcie umawiania wizyt. Więcej informacji na załączonym plakacie.

Zmarł Czesław Jastrząb – wieloletni nauczyciel włoszczowskich szkół średnich

Powiększ zdjęcie

Z żalem informujemy, że w dniu 30 października br. w wieku 80 lat zmarł wieloletni nauczyciel włoszczowskich szkół średnich ś.p. Czesław Jastrząb. Pracę pedagoga rozpoczął w 1960 r. w Szkole Podstawowej w Dąbiu. W latach 1966-1975 pracował w dawnym Zespole Szkół Rolniczych we Włoszczowie (obecnie Zespół Szkół Nr 2) jako nauczyciel fizyki i matematyki, a następnie w latach 1975-1992 uczył fizyki we włoszczowskim Liceum Ogólnokształcącym. Opiekował się samorządami szkolnymi, jego pasją było też harcerstwo. Po zakończeniu pracy dydaktycznej, w okresie 1996-2001, był dyrektorem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi

Powiększ zdjęcie

W piątek, 6 listopada br., w godz. 9.00 – 13.00 w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie organizowana jest Akcja Honorowego Oddawania Krwi. Organizatorzy proszą o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 795 190 370.

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 747, położonej w obrębie ewidencyjnym Gruszczyn w gminie Krasocin, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Operatorowi NEXERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która reprezentowana jest przez pełnomocnika Pana Dawida Witczak zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na przedmiotowej nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej Nn.

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 405, położonej w obrębie ewidencyjnym 02 m. Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, tj. zezwolenia na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Informacja dla pacjentów szpitala

Powiększ zdjęcie

W związku z zawieszeniem przyjęć na oddziały Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II we Włoszczowie pacjenci będą przyjmowani przez sąsiednie szpitale, przede wszystkim przez Szpital Specjalistyczny Św. Łukasza w Końskich. W załączeniu publikujemy wystąpienie Starosty Włoszczowskiego do dyrekcji ZOZ w Końskich oraz udzieloną w tym zakresie odpowiedź.

Harmonogram pracy aptek

Powiększ zdjęcie

Przypominamy, iż uchwałą Rady Powiatu Włoszczowskiego Nr XV/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. został uregulowany na 2020 rok rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego oraz harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych we Włoszczowie w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Ogłoszenie o wstrzymaniu przyjęć do Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II we Włoszczowie

Powiększ zdjęcie

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II informuje, iż w związku z koniecznością realizacji Decyzji Wojewody z dnia 23 października 2020 roku, Znak: PSZ.VIII.967.202.2020, nakazującej ZOZ we Włoszczowie utworzenie łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w ramach II poziomu zabezpieczenia, podjęto następującą decyzję.

Wstrzymuje się od dnia 2 listopada przyjęcia planowane na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Od dnia 3 listopada wstrzymuje się pozostałe przyjęcia na Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz Oddziały Wewnętrzne i Oddział Reumatologii.

Wideokonferencja w Starostwie Powiatowym z udziałem przedstawicieli POZ z terenu Powiatu Włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie oraz sytuacja POZ świadczona przez ośrodki zdrowia działające na terenie powiatu oraz Poradnię Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej świadczonej przez włoszczowski szpital były tematami dzisiejszej wideokonferencji w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie.

Informacja Dyrektora ZOZ Włoszczowa

Powiększ zdjęcie

Decyzją wojewody świętokrzyskiego od 9 listopada szpital we Włoszczowie będzie szpitalem przystosowanym do leczenia zakażonych Covid-19. Zgodnie z informacją przesłaną do Zarządu Powiatu w dniu dzisiejszym tj. 03.11.br. o godzinie 14.20 przez dyrektora włoszczowskiego szpitala Rafała Krupę od dnia 09-11-2020 roku ZOZ Włoszczowa nadal będzie realizował dotychczasowe świadczenia w zakresach: