Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Włoszczowskie Targi Runa Leśnego

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski, Burmistrz Gminy Włoszczowa, Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa i Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie zapraszają na Włoszczowskie Targi Runa Leśnego w dniu 7 września 2019 r. (sobota).

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  w/w ustawy, kandydatów do składu komisji, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 12 – 18 września 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, za wyjątkiem powiatu koneckiego i skarżyskiego, planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 580, położonej w obrębie ewidencyjnym Mieczyn w gminie Krasocin, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Operatorowi NEXERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która reprezentowana jest przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Szotę zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na przedmiotowej nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN.

Udane Dożynki Powiatowe

Powiększ zdjęcie

W niedzielę, 1 września br. w miejscowości Lipie w gminie Krasocin odbyły się XVIII Dożynki Powiatowe. Organizatorem Powiatowego Święta Plonów było Starostwo Powiatowe we Włoszczowie i Urząd Gminy Krasocin.

Uwaga na burze z gradem

Powiększ zdjęcie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed burzami w województwie świętokrzyskim. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85 %. Niebezpieczne zjawiska mogą wystąpić od godz. 11.00 do godz. 18.30 dnia 2 września br.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Smog wrogiem człowieka”

Powiększ zdjęcie

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zaprasza do udziału w Powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem: Smog wrogiem człowieka organizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Uwaga na burze i grad

Powiększ zdjęcie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed możliwością wystąpienia w powiecie włoszczowskim burz z opadami deszczu miejscami od 25 mm do 35 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 10:35 do 22:00 30.08.2019 r.

 

 

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie

Powiat Włoszczowski zaprasza do udziału w ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego.

Ogłoszenie

Powiększ zdjęcie

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego.