Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

I Rajd Dymarkowy

Powiększ zdjęcie

Rok 2016 jest dla Nowej Słupi szczególny, bowiem przypada w nim  jubileusz 50-lecia Dymarek Świętokrzyskich oraz 750-lecie Nowej Słupi. W ramach obchodów jubileuszowych przygotowywane jest wiele wydarzeń mających na celu podkreślenie wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ziemi świętego krzyża.

„Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na otwarcie własnej firmy”

Powiększ zdjęcie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej zaprasza na cykl spotkań informacyjnych „Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na otwarcie własnej firmy”. Spotkanie we Włoszczowie odbędzie się 29 czerwca (środa).

Włoszczowski Piknik Ekologiczny

Powiększ zdjęcie

Już po raz trzeci przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści  spotkali się przed Domem Kultury na Włoszczowskim Pikniku Ekologicznym. W tym roku piknik odbył się 21 czerwca. Wśród atrakcji były m.in. gry, eko-Dom, ośmiokąt edukacyjny, orkiestra recyklingowa.

Współpraca I LO z uczelnią i Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Powiększ zdjęcie

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego  we Włoszczowie zrealizowało we współpracy z Wyższą Szkołą  Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach  projekt edukacyjny z ratownictwa medycznego.

„Hossa”

Powiększ zdjęcie

Dwóch uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie wzięło udział w grze „Hossa” przeprowadzonej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Gra skierowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których programie znajduje się przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości.

„NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION”

Powiększ zdjęcie

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie od września 2016 roku ruszy projekt „NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION”.

Rekrutacja młodzieży do jednostek organizacyjnych OHP

Powiększ zdjęcie

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2016/2017.

Spotkanie Starosty Włoszczowskiego z absolwentami szkół ponadgimnazjalnych

Powiększ zdjęcie

W dniu 16 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga spotkał się z grupą wyróżniających się absolwentów: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3. 

Źródła wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej - konkurs

Powiększ zdjęcie

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki  ogłasza konkurs nr POIS./1.6.1.1/1/2016 w ramach działania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – konkurs

Powiększ zdjęcie

Departament Polityki Regionalnej informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił konkurs dotyczący Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój.