Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Z XLIII sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie Przewodniczący%20Rady%20Powiatu%20Włoszczowskiego%20Zbigniew%20Matyśkiewicz%20wita%20przybyłych%20na%20sesję

W poniedziałek, 28 listopada br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Twoja krew ma moc pomagania

Powiększ zdjęcie

Już w najbliższy czwartek, 1 grudnia, w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 42) odbędzie się Akcja Honorowego Oddawania Krwi.

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert – nieodpłatna pomoc prawna

Powiększ zdjęcie

Informuje się, że Zarząd Powiatu Włoszczowskiego Uchwałą Nr 157/22 z dnia 28 listopada 2022 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez „Fundację Młodzi Ludziom”, ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A, 90-057 Łódź, w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym realizacji zadań w zakresie edukacji przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski zawiadamia  o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.2613.2022.185 jako działka Nr 3.68/1 o pow. 0,0217 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kuczków w gminie Secemin, która po uzyskaniu ostateczności decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.1.2022.KK z dnia 17.08.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stanie się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski zawiadamia  o  wszczęciu  z  urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.2613.2022.185 jako działka Nr 3.66/1 o pow. 0,0038 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kuczków w gminie Secemin, która po uzyskaniu ostateczności decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.1.2022.KK z dnia 17.08.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stanie się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski zawiadamia  o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania administracyjnego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1613/1 o pow. 0,0003 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Oleszno w gminie Krasocin, która zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.2.2021.V z dnia 31.12.2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno – Wola Świdzińska” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

79. rocznica tragedii kurzelowskiej. Mieszkańcy ziemi włoszczowskiej pamiętali o rocznicy „krwawej soboty”

Powiększ zdjęcie Poczty%20sztandarowe%20podczas%20mszy%20świętej%20w%20intencji%20ofiar%20i%20ich%20rodzin.

27 listopada w Kurzelowie odbyły się uroczyste obchody 79. rocznicy tragedii dokonanej na miejscowej ludności 27 listopada 1943 roku, podczas której rozstrzelano 18 mieszkańców, a 4 wywieziono do obozów koncentracyjnych, z których nigdy nie wrócili. Powiat Włoszczowski reprezentował Starosta Dariusz Czechowski i Członek Zarządu Powiatu Rafał Pacanowski.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie otrzymało nagrodę Wojewody

Powiększ zdjęcie Statuetka%20i%20list%20gratulacyjny%20dla%20Powiatowego%20Centrum%20Pomocy%20Rodzinie%20we%20Włoszczowie

Z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz uhonorował zasłużonych pracowników jednostek pomocy społecznej z regionu świętokrzyskiego statuetkami oraz listami gratulacyjnymi. Wśród nagrodzonych znalazło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

„Bombka świąteczna w barwach polsko-ukraińskich”

Powiększ zdjęcie

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w Konkursie Plastycznym „Bombka świąteczna w barwach polsko-ukraińskich”.

Koncert Kolęd na Góralską Nutę

Powiększ zdjęcie

W sobotę, 17 grudnia br., o godz. 17.00 w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbędzie się Koncert Kolęd na Góralska Nutę. W świąteczny nastrój w góralskim stylu wprowadzi nas Zespół BESKID. Wstęp wolny.