Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Kwalifikacja Wojskowa 2021 na terenie Powiatu Włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie Uczestnicy%20spotkania%20inaugurującego.%20Głos%20zabiera%20ppłk.%20Mirosław%20Smerdzyński%20Wojskowy%20Komendant%20Uzupełnień%20w%20Kielcach.

W dniu 31 maja 2021 r. rozpoczęła się  kwalifikacja wojskowa.  W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli: ppłk Mirosław Smerdzyński – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach, przedstawiciele WKU w Kielcach, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego we Włoszczowie i członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie.

Wojewoda podziękował Samorządowi Powiatu Włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie Wojewoda%20wręcza%20pamiątkowy%20grawerton%20Staroście%20Włoszczowskiemu

W czwartek, 27 maja br., odbyła się XXXII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, podczas której swoje wystąpienie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego miał Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Powiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne we Włoszczowie przeprowadziło kolejną zbiórkę krwi!

Powiększ zdjęcie Rejestracja%20uczestników%20akcji%20honorowego%20oddawania%20krwi

Zbiórka krwi to sztandarowa akcja Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie, organizowana cyklicznie już od kilku lat. 27 maja odbyła się kolejna akcja krwiodawcza, która była planowana i promowana od wielu tygodni.

Dzień Samorządu Terytorialnego

Powiększ zdjęcie

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego pragną złożyć wszystkim samorządowcom i pracownikom samorządowym z powiatu włoszczowskiego najserdeczniejsze życzenia.

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 70, 115, 84, 51, 52, 166, położonych w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bobrowska Wola w gminie Kluczewsko oraz jako działka Nr 181, położona w obrębie ewidencyjnym Bobrowska Wola w gminie Kluczewsko, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Gminie Kluczewsko zezwolenia na przeprowadzenie i ułożenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kluczewsko znak: B.6733.8.2019 z dnia 06.06.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowska Wola, Kolonia Bobrowska Wola i Miedziana Góra w Gminie Kluczewsko.

Stacjonarna praca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski informuje, że z dniem 1 czerwca 2021 r. zostaje wznowiona stacjonarna praca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że na terenie Powiatu Włoszczowskiego działają dwa punkty pomocy prawnej tj.: w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 – pok. Nr 100 na parterze oraz w Urzędzie Gminy Secemin, ul. Struga 2 – pok. Nr 4 na parterze.

Życzenia z okazji Dnia Matki

Powiększ zdjęcie

Jest jedną z najważniejszych osób w naszym życiu. Za jej sprawą przychodzimy na świat i to ona zaspakaja większość naszych potrzeb. Niezwykle często od jej miłości i zaangażowania zależą również nasze sukcesy w dorosłym życiu – mowa oczywiście o Mamach, które obchodzą dziś swoje święto. W tym szczególnym dniu, doceniając macierzyński trud wychowania oraz wypełnianą, ogromnie ważną, rolę w rodzinie i społeczeństwie Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego i Zarząd Powiatu Włoszczowskiego pragnie złożyć wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia.

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego

Powiększ zdjęcie

W dniu wczorajszym Starosta Włoszczowski otrzymał Decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zmniejszenia w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie liczby tzw. łóżek kowidowych.

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie

W dniach od 31 maja do 15 czerwca 2021 r. na terenie Powiatu Włoszczowskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja Wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska we Włoszczowie będzie pracować w godzinach 900 – 1300 w budynku Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 42, 29-100 Włoszczowa). Osoby stające przed Komisją proszone są o wchodzenie do budynku wejściem znajdującym się od strony ul. Głowackiego.

ARiMR przypomina!!!

Powiększ zdjęcie

ARiMR przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali oświadczenia czy też wnioski dotyczące dopłat bezpośrednich w formie papierowej, w tym roku muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus.