Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Z XXXVII sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie Obrady%20XXXVII%20sesji%20Rady%20Powiatu%20Włoszczowskiego

Dziś, 9 maja br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

PILNE

Powiększ zdjęcie Syrena%20alarmowa

W nawiązaniu do otrzymanej informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach informujemy,  że w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-22 nie zostaną uruchomiane syreny alarmowe na terenie Powiatu Włoszczowskiego.

KOMUNIKAT

Powiększ zdjęcie

Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 maja 2022 r. (BiZK.I.642.10.2022) Szef Obrony Cywilnej Powiatu – Starosta Włoszczowski zawiadamia, że w dniach 9-13 maja 2022 r., w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-22, organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, na terenie Powiatu Włoszczowskiego zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych.

Wnioski o dotacje dla spółek wodnych tylko do 30 maja

Powiększ zdjęcie

Wzorem lat ubiegłych spółki wodne nadzorowane przez Starostę Włoszczowskiego, mogą zwrócić się do Wojewody Świętokrzyskiego, o dotację podmiotową z budżetu państwa. Zgodnie  z art. 443 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne, dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Informacja o naborze do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiększ zdjęcie

W dniu 28 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 1724, ukazało się ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włoszczowie.

Kolejne dofinansowanie włoszczowskiego szpitala

Powiększ zdjęcie Wojewoda%20Świętokrzyski%20Zbigniew%20Koniusz%20wręcza%20jeden%20egzemplarz%20podpisanej%20umowy%20Krzysztofowi%20Rutkowskiemu%20z%20ZOZ%20Włoszczowa

Włoszczowski szpital znalazł się wśród ośmiu podmiotów leczniczych w województwie świętokrzyskim, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przyznana dotacja w kwocie 510 tys. zł pozwoli doposażyć ZOZ we Włoszczowie w defibrylator, sterylizator parowy oraz urządzenie do kompresji klatki piersiowej.

Ogłoszenie

Powiększ zdjęcie

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekonomii społecznej. Termin składania ofert upływa 21.05.2022 r.

Pieszy Rajd po Przedborskim Parku Krajobrazowym

Powiększ zdjęcie

Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju serdecznie zaprasza 14 maja (sobota) osoby zamieszkałe na obszarze LGD „Region Włoszczowski” do udziału w I rajdzie z cyklu RODZINNE WĘDROWANIE PO REGIONIE WŁOSZCZOWSKIM w ramach projektu AKCJA REGENERACJA – AKTYWNOŚĆ W ZDROWYM ŚRODOWISKU.

Szkoła w Olesznie pamiętała o 80. rocznicy śmierci mjr ,,Hubala”

Powiększ zdjęcie Uczestnicy%20uroczystości%20na%20tzw.%20

W piątek 29 kwietnia 2022 r. uczniowie klas VIII Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie, pod opieką dyrekcji - Rafała Pacanowskiego i Marioli Kamińskiej oraz nauczyciela historii Ryszarda Kowalczyka, wzięli udział w patriotycznej uroczystości na tzw. ,,Szańcu Hubala” k. Anielina.

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Informujemy, że w dniu 9 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1300  odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.